helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
publikacije-IV.100035-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Datowa banka geografiskich eksonymow


Kotre zasady su so při zeserbšćenju nałožowali?

Tójšto mjenow krajow ma hižo tradicionelnu zeserbšćenu formu – to potrjechi wosebje europske kraje, na přikład Čěska, Francoska, Jendźelska, Španiska.
Hdyž so mjeno słowotwórbnje adaptuje, adaptuje so tež prawopis, tohodla pisa so Mawretaniska (słowotwórbnje zeserbšćena forma ze sufiksom iska), porno tomu pak Mauritius, dokelž so tu ničo słowotwórbnje njeadaptuje. Zasada zeserbšćenja njepłaći za objekty w Němskej (Plauski jězor, Torgau) resp. jenož potom, hdyž pisamy serbsce po tradiciji, na př. Žitawa.
W prawopisnym słowniku (Budyšin 2005) su so zdźěla zeserbšćene formy zawjedli a njezeserbšćene formy wotstronili. W datowej bance pak namaka wužiwar druhdy wobě formje, jeli stej wobě prawje tworjenej a so w praksy jewitej.
Po dorěčenju z wučerjemi chilamy k tomu, zo měli při zeserbšćenju na to dźiwać, zo spóznawa šuler tež w němčinje wužiwane mjeno geografiskeho objekta. Bohužel je serbske pismowstwo porno němskemu snadne a geografiske eksonymy wustupuja jara zrědka, zwjetša jenož we wučbnicach geografije, chiba w nowinarstwje. Njesłuži potajkim stabilizowanju spisownorěčneje normy, hdyž zawjedu so zeserbšćene formy, kotrež hewak nihdźe njewustupuja.
Zdźěla su so dyrbjeli adaptowane formy korigować abo wotstronić, kotrež smy sami hišće před někotrymi lětami tak podali, na přikład w słowniku noweje leksiki abo tež we wučbnicach.
Dokładniše informacije su so wozjewili w Serbskej šuli 2011/2, s. 45–47.

« wróćo

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

W čitarni biblioteki a archiwa: šćěpjenje, negatiwny test abo wuststrowjenje

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni biblioteki a archiwa prosymy, tučasnje płaćiwe postajenja wobkedźbować. Wo našim hygienowym koncepće a wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Nowa pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN