helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
wuhlowa-jama-2_HPm_wurezk.100637-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.
„Warnoćanske časy“. Čěsko-serbski šulksi kubłanski projekt w konteksće powójnskeho časa 1945–1950

Narodne kubłanje elity běše hłowny cil čěsko-serbskeje iniciatiwy, kotraž so po kóncu Druheje swětoweje wójny w Čěskosłowakskej konstituowaše. Nazhonjenja kaž tež straty za čas nacionalsocialistiskeho režima wjedźeše zastupjerjow Čěskeho šulskeho towarstwa (Ústřední matice školská), Towarstwa přećelow Lužicy (Společnost přátel Lužice), Łužisko-serbski narodny wuběrk (Prazki gremij Serbow w eksilu), Domowinsku skupiny Čěskosłowakskeje kaž tež znowa załoženu Domowinu w Budyšinje k tomu, přihotować puć za natwar noweje serbskeje elity. Kónc lěta 1945 zahajichu tuči akterojo šulski kubłanski projekt za dźěći a młodźinu z Łužicy. Rezonanca běše enormna. Z tutym zaměrom buchu šule we Warnoćicach, w Čěskej Lipje a w Liberecach załožene, z pomocu kotrychž spošći so mjez 1945 a 1950 někak 800 serbskim dźěćom a młodostnym wyše šulske kubłanje.
Zhladuje so wróćo, zda so wotmysł tehdyšich iniciatorow, spěchować natwar noweje elity za narodnu mjeńšinu Serbow, spjelnjeny być. Mnozy wobkedźbowarjo pokazaja na enormny wuznam tutych tak mjenowanych „Warnoćanskich časow“ za wutworjenje serbskeje elity. Z 1990tych lět sem maja tute šulske a internatne nazhonjenja za saksko-čěskimi mjezami w dopomnjenskej kulturje Serbow šěroki rum zawěsćeny. Při wšěm wuznamje eksistuja wo tutym šulskim kubłanskim projeće hač dotal jenož wopisowanja tutoho ale žane wědomostne přepytowanja.
Projekt staji sej cil, čěsko-serbski šulski kubłanski projekt historisce z pomocu žórłow a časowych swědkow w konteksće čěskich, serbskich a němskich powójnskich stawiznow rekonstruować. W srjedźišću steja při tym motiwy a nazhonjenja wobdźělenych akterow, kaž tež mnohostronska skutkownosć tutoho šulskeho kubłanskeho projekta daloko přez wotchadne lěto 1950.

Wobdźěłanje : Jana Piňosová (nawodnistwo), Peter Schurmann , Jana Schulz , Thomas Menzel

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

Biblioteka a archiw zaso wotewrjenej

Wo wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Nowa pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN