Blühender Apfelbaum auf einer Streuobstwiese in der Lausitz © SI (2022)
Budyšin
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.

Dwórnišćowa 6
02625 Budyšin
+49 3591 4972-0
+49 3591 4972-14

Wotnožka Choćebuz
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.

Augusta Bebelowa dróha 82
03046 Choćebuz
+49 355 48576-482
+49 355 48576-494
Foto von Juliana Kaulfürstowa, M.A.
Juliana Kaulfürstowa © Hanka Šěnec (2022)

Juliana Kaulfürstowa, M.A.

wědomostna sobudźěłaćerka

e-mail: juliana.kaulfuerstowa@serbski-institut.de


ProjektyEksterne projektyVita

 • seit 2019 wědomostna sobudźěłaćerka w Serbskim instituće
 • 2010–2019 koordinatorka serbskich zwonkašulskich projektow w Slepjanskim regionje (Domowinska župa Jakub Lorenc-Zalěski)
 • 2010–2015 interviewy a awdijonahrawanja Slepjanskeje serbšćiny w sydom wjeskach Slepjanskeje wosady
 • 2009–2018 sobudźěłaćerka w zwukowym studiju Wysokeje šule za hudźbu Carl Maria von Weber Drježdźany (třihanje, mastering a archiw)
 • 2007–2009 sobudźěło na Němsko-čěskim słowniku frazeologizmow a krutych rěčnych wobrotow – dźěło w kolektiwje awtorow
 • 2005–2008 sobudźěłaćerka rěčneho wotrjada Goethoweho instituta w Praze
 • 1998–2005 studij slawistiki a stawiznow wuměłstwa w Drježdźanach ze studijnym přebytkom w Plowdiwje


Čłonstwo

 • towarstwo za spěchowanje a hajenje Slepjanskeje serbšćiny a serbskeje kultury a wuměłstwa Slepjanskeje wosady, Kólesko z.t. (čłonka předsydstwa)
 • Spěchowanske towarstwo Njepilic dwór Rowne z.t.


Publikacije

Kniha

 • Płachta pełna hulicowańkow – Slěpjańska serbšćina w słowje a pismje (dwě audio-CDce a kniha). Slěpe 2015

Nastawki

 • “Aby mogli w swójej rěcy Boga chwalić.” Spiwarske knigły Něnter comy Boga chwalić w łužyskoserbskej narěcy Slěpjańskeje wósady, w: Clavibus Unitis IX/2 (2020), S. 117-122
 • “Škóda jeno, až ako buŕ njemam nidy móžnosć, zastupić do huconych towaristwow.” Slěpjański zabyty syn Hanzo Hantšo-Hano jo se narodźił pśed 175 lětami, w: Serbska Pratyja 2021, str. 66-71, Budyšin 2020 (sobuawtor: Hartmut Hantšo)