Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Aden": 8 hesłow namakał


Baden
hornjoserbsce
Badenska (dźělny stat)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Baden-Württemberg
hornjoserbsce
Badensko-Württembergska (dźělny stat)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Baden-Württemberger
hornjoserbsce
Badensko-Württembergčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Baden-Württembergerin
hornjoserbsce
Badensko-Württembergčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
baden-württembergisch
hornjoserbsce
badensko-württembergski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Badener
hornjoserbsce
Badenjan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Badenerin
hornjoserbsce
Badenjanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Golf von Aden
hornjoserbsce
Adenski golf (golf)
kontinent
Afrika
stat/region
Čerwjene morjo, Indiski ocean