Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Inn": 9 hesłow namakał


Finne
hornjoserbsce
Fin (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Fina m
kontinent
Europa
stat/region
Finska
Finnin
hornjoserbsce
Finka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Finska
finnisch
hornjoserbsce
finski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Finska
Finnisch
hornjoserbsce
finšćina (rěč)
tež
finska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Finska
Finnische Seenplatte
hornjoserbsce
Finska jězorina (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Finska, Ruska
Finnland Helsinki
hornjoserbsce
Finska (stat)
kontinent
Europa
stat/region
Skandinawiska
Inn
hornjoserbsce
Inn (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Tallinn
hornjoserbsce
Tallinn (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Estiska
Winnipegsee
hornjoserbsce
Winnipegski jězor (jězor)
kontinent
Amerika
stat/region
Kanada