Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

SERBSKA CENTRALNA BIBLIOTEKA

Załožena 1949. Hłowny nadawk: Zběrać wšu literaturu w serbskej rěči, wo Serbach a wo Hornjej a Delnjej Łužicy. Serbska centralna biblioteka je zdobom wědomostna fachowa knihownja Serbskeho instituta a wobsedźi přez wuměnu z wukrajnymi bibliotekami nahladny wobstatk slawistiskich a słowjanskich knihow a časopisow.
Zakładny wobstatk biblioteki twori zbytk knihownje Maćicy Serbskeje. Tutón wobstatk historiskich knihow je so wudospołnjał přez nakup resp. darjenje priwatnych knihownjow Oty Wićaza, Pawoła Neda, Měrćina Nowaka-Njechorńskeho a Jana Meškanka. Z časa załoženja w lěće 1958 podpěra Ludowe nakładnistwo Domowina winowatostnymi eksemplarami prawidłownje Serbsku centralnu biblioteku.
Cyłkowny wobjim biblioteki: 110 000 medijowych jednotkow. Z toho 27000 časopisowych zwjazkow; knižne wudaća: 13000 w serbskimaj, 25000 w słowjanskich rěčach.

Wotewrjenske časy:
Póndźelu – srjedy: 9.00 – 16.00 hodź., štwórtk: 9.00 – 18.00 hodź., pjatk: zawrjene

» Wužiwanski porjad
» Popłatkowy porjad
Biblioteka je štwórtk, dnja 26. 10. 2016 zawrjena.‎‎‎‎‎‎‎‎‎

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin