Mały rjad Serbskeho instituta

Publikaciski rjad wuchadźa w swójskim nakładnistwje Serbskeho instituta. Jeho tematiski spektrum wobjimuje wědomostne studije z wobłuka serbskeje rěče a kultury kaž tež mjeńšinoweje politiki. Swójska režija při redakcionelnym a ćišćerskim přihotowanju zešiwkow garantuje wysoku fleksibilitu a zmóžnja tež krótkodobne wozjewjenje dokumentow, dźěłowych tekstow, konferencnych zběrnikow, posudkow a pod.


wulkosć: 0.59 MB