Rozprawy

K dźěławosći Serbskeho instituta

Serbski institut rozprawja běžnje přez swój Wokolnik. Wot lěta 2018 wuńdu dwě do tři wudaća wob lěto. Nimo toho wozjewja Serbski institut nowinki na swojej domjacej stronce w rubrice “Aktualne”. Tam wozjewjeja so nowostki, ale tež aktualne zarjadowanja a wupisanja.

Dale je Serbski institut na “Twitter” zastupjeny (@serbskiinstitut) a hdys a hdys staji widejo tež do swojeho Youtube-kanala.

Wot lěta 2013/14 předstaja Serbski institut zajimowanej zjawnosći njeprawidłownje brošurku z wosebje spřihotowanej dźěłowej rozprawu. Nimo wuběra slědźerskich projektow, zarjadowanych do wjetšich tematiskich wobłukow, poskića brošura tež pozadkowe informacije k dźěławosći instituta. Runje so přichodne wudaće přihotuje.