Rozpšawy

Wót źěłabnosće Serbskego instituta

Serbski institut rozpšawja regularnje pśez swój “Wokolnik“. Wót lěta 2018 dajo dwě abo tśi wudaśa wob lěto. Mimo togo wózjawja Serbski institut nowosći na swójom domacnem boce pód rubriku “Aktualne“. Tam pokazuju se nowosći, ale teke aktualne zarědowanja a wupisanja.

Serbski institut jo wušej togo aktiwny na “Twitterje” (@serbskiinstitut) a prezentěrujo pak raz wideo na swójom Youtube-kanalu.

Za lěta 2013/14 a 2015/16 jo Serbski institut  wudał brošurce z wósebnje pśigótowaneju źěłoweju rozpšawu za zajmowanu zjawnosć. W njej pśedstajaju se wuzwólone slěźaŕske projekty, ako su zarědowane do wětšych tematiskich wobceŕkow, ale teke slězynowe informacije k źěłabnosći instituta.


wjelikosć: 25.98 MB