Rozpšawy

Wót lěta 2013/14 pśedstaja Serbski institut zajmowanej zjawnosći njepšawidłownje brošuru z wósebnje spśigótowanej źěłowej rozpšawu. Mimo wuběrka slěźarskich projektow, zarědowanych do wětšych tematiskich wobłukow, póbitujo brošura teke slězynowe informacije k źěłabnosći instituta. Pśiduce wudaśe se rowno pśigótujo.


wjelikosć: 25.98 MB