Serbska centralna biblioteka

Załožona 1949. Głowny nadawk: Zběraś cełu literaturu w serbskej rěcy, wó Serbach a wó Górnej a Dolnej Łužycy. Serbska centralna biblioteka jo zrazom wědomnostna fachowa knigłownja Serbskego instituta a wobsejźi pśez wuměnu z wukrajnymi bibliotekami naglědny wobstatk slawistiskich a słowjańskich knigłow a casopisow.
Zakładny wobstatk biblioteki twóri zbytk knigłownje Maśice Serbskeje. Toś ten wobstatk historiskich knigłow jo se wudopołnjał pśez nakup resp. darjenje priwatnych knigłownjow Oty Wićaza, Pawoła Neda, Měrćina Nowaka-Njechorńskego a Jana Meškanka. Z casa załoženja w lěśe 1958 pódpěrujo Ludowe nakładnistwo Domowina z winowatosćowymi eksemplarami pšawidłownje Serbsku centralnu biblioteku.
Cełkowna rozměra biblioteki: 100 000 medijowych jadnotkow. Z togo 27 000 casopismowych zwězkow; knigłowe wudaśa: 13 000 w serbšćinoma, 25 000 w słowjańskich rěcach.

Załožona 1949. Głowny nadawk: Zběraś cełu literaturu w serbskej rěcy, wó Serbach a wó Górnej a Dolnej Łužycy. Serbska centralna biblioteka jo zrazom wědomnostna fachowa knigłownja Serbskego instituta a wobsejźi pśez wuměnu z wukrajnymi bibliotekami naglědny wobstatk slawistiskich a słowjańskich knigłow a casopisow.
Zakładny wobstatk biblioteki twóri zbytk knigłownje Maśice Serbskeje. Toś ten wobstatk historiskich knigłow jo se wudopołnjał pśez nakup resp. darjenje priwatnych knigłownjow Oty Wićaza, Pawoła Neda, Měrćina Nowaka-Njechorńskego a Jana Meškanka. Z casa załoženja w lěśe 1958 pódpěrujo Ludowe nakładnistwo Domowina z winowatosćowymi eksemplarami pšawidłownje Serbsku centralnu biblioteku.
Cełkowna rozměra biblioteki: 100 000 medijowych jadnotkow. Z togo 27 000 casopismowych zwězkow; knigłowe wudaśa: 13 000 w serbšćinoma, 25 000 w słowjańskich rěcach.

Wótwórjeński cas

Pónjeźelu – srjody: 9.00 – 16.00 góź.
Stwórtk: 9.00 – 18.00 góź.
Pětk: zacynjone

‎Kontakt: biblioteka-archiw@serbski-institut.de

Cytarnja Serbskeje centralneje biblioteki ako teke Serbski kulturny achiw stej pó něnto płaśecych póstajenjach w našom domje wócynjonej.

Za wužywanje źěłowego městna w cytaŕni płaśe slědujuce wuměnjenja:

  • Pśizjawiś se telefoniski (0 3591 4972-0) abo z mejlku (biblioteka-archiw@serbski-institut.de) a dojadnaś se na cas wužywanja.
  • W cytaŕni smějo jano jadyn wužywaŕ/jadna wužywaŕka źěłaś.
  • Glědajucy na Covid-19: dopokaz dospołnego šćěpjenja abo dopokaz wustrowjenja (nic starše ako 6 mjasacow) abo tak pomjenjony negatiwny koronatest.
  • Źiwajśo pšosym na znate hygienowe pśedpise (nosyś FFP2- abo mediciniske maski, wósobam z typiskimi symptomami pśezymnjenja jo pśistup zakazany, …)

wjelikosć: 0.04 MB
wjelikosć: 0.05 MB