Lětopis – Casopis za sorabistiku a pśirownujuce mjeńšynowe slěźenje

Serbski institut wudawa „Lětopis” ako interdisciplinarny periodikum na pólu sorabistiskego a humanistiskego slěźenja. Casopis jo se załožył w lěśe 1952. Wón se wudawa wót lěta 2023 online pód www.lětopis.de a z pódtitelom “Casopis za sorabistiku a pśirownujuce mjeńšynowe slěźenje”. Pśiwzete artikele wózjawiju se online, kuždy wósebje, a slědkoju teke wšykne gromaźe we śišćanej formje ako lětna publikacija.

Informacije k redakciji a formalnemu wugótowanju namakajośo how.

Wudaśa wót zešywka 2008/1 do zešywka 2022/2 su online na webstronje www.ceeol.com pśistupne.

Regularne zešywki


Wósebne zešywki