Lětopis – Časopis za sorabistiku a přirunowace mjeńšinowe slědźenje

Jako interdisciplinarny periodikum sorabistiskich a duchownowědnych slědźenjow wudawa Serbski institut w lěće 1952 załoženy časopis “Lětopis”, kotryž wuchadźa wot 2023 online pod www.lětopis.de a z podtitulom “Časopis za sorabistiku a přirunowace mjeńšinowe slědźenje”. Akceptowane artikle wuchadźeja online jako wosebite wozjewjenja (ze swójskej DOI), po tym tež w ćišćanej formje jako lětny zběrnik.

Informacije wo redakciji a pokiwy za formatěrowanje namakaće tu.

Wudaća wot zešiwka 2008/1 do zešiwka 2022/2 su online na webstronje www.ceeol.com přistupne.

Regularne zešiwki


Wosebite zešiwki