Serbska centralna biblioteka

Załožena 1949. Hłowny nadawk: Zběrać wšu literaturu w serbskej rěči, wo Serbach a wo Hornjej a Delnjej Łužicy. Serbska centralna biblioteka je zdobom wědomostna fachowa knihownja Serbskeho instituta a wobsedźi přez wuměnu z wukrajnymi bibliotekami nahladny wobstatk slawistiskich a słowjanskich knihow a časopisow.
Zakładny wobstatk biblioteki twori zbytk knihownje Maćicy Serbskeje. Tutón wobstatk historiskich knihow je so wudospołnjał přez nakup resp. darjenje priwatnych knihownjow Oty Wićaza, Pawoła Neda, Měrćina Nowaka-Njechorńskeho a Jana Meškanka. Z časa załoženja w lěće 1958 podpěra Ludowe nakładnistwo Domowina winowatostnymi eksemplarami prawidłownje Serbsku centralnu biblioteku.
Cyłkowny wobjim biblioteki: 110 000 medijowych jednotkow. Z toho 27000 časopisowych zwjazkow; knižne wudaća: 13000 w serbskimaj, 25000 w słowjanskich rěčach.

Wotewrjenski čas

Póndźelu – srjedy: 9.00 – 16.00 hodź.
Štwórtk: 9.00 – 18.00 hodź.
Pjatk: zawrjene

Kontakt: biblioteka-archiw@serbski-institut.de

Čitarnja Serbskeje centralneje biblioteki kaž tež Serbski kulturny archiw stej po tuchwilu płaćacych postajenjach w našim domje wotewrjenej.

Za wužiwanje płaća slědowace wuměnjenja:

  • Přizjewić so telefonisce (0 3591 4972-0) abo přez mailku (biblioteka-archiw@serbski-institut.de) a dojednać čas wužiwanja.
  • W čitarni smě jenož jedyn wužiwar/jedna wužiwarka dźěłać.
  • Hladajo na Covid-19: dopokaz dospołneho šćěpjenja abo dopokaz wustrowjenja (nic starši hač 6 měsacow) abo tak mjenowany negatiwny koronatest.
  • Wobkedźbowanje znatych hygienowych předpisow (nošenje FFP2- abo mediciniskeje maski, zakaz přistupa za wosoby z typiskimi symptomami nazymjenja, …).

wulkosć: 0.04 MB
wulkosć: 0.05 MB