Logo des Sorbischen Instituts


Institut slědźi na polu rěče, stawiznow a kultury Serbow w Hornjej a Delnjej Łužicy a wěnuje so přirunowacym mjeńšinowym slědźenjam
wjace zhonić

 

Prošu wuzwolće sej rěč, kotruž sej přejeće.

Nowosće ze Serbskeho instituta

Informaciski kašćik před twarjenjom Serbskeho instituta w Budyšinje © SI (2021)
17.02.2023

4. Zetkanje syće młodych akademikarjow-sorabistow

Přeprošenje měri so na sorabistiski wědomostny dorost. W srjedźišću zetkanja stejitej interdisciplinarna wuměna a mjezsobne zeznaće slědźerkow a slědźerjow, kotřiž so ze Serbami pod regionalnym abo specifisko-tematiskim widom zaběraja resp. tajke dźěło planuja. Přizjewjenja hač do: 28. apryla 2023
wjace zhonić
15.02.2023

“Statistika łužiskich Serbow” w druhim nakładźe wušła

Spěšnje wupředaty němski přełožk Mukoweje "Statistiki Łužiskich Serbow" je nětko w druhim, aktualizowanym nakładźe wušoł. Wudawaćel Robert Lorenc a lektorat Ludoweho nakładnistwa Domowina su přispomnjenja a korekturne namjety k 1. nakładej do publikacije zadźěłali.
wjace zhonić
A serbski? [Und auf Sorbisch?] – lautet die Frage auf den roten Aufklebern, die seit einer Weile an vielen Stellen in Cottbus zu sehen sind, meistens auf Schildern und Plakaten mit einsprachiger deutscher Aufschrift. © Sorbisches Institut/Simon Blum (2022)
14.02.2023

“A serbski?” – Serbski institut pśeslěźujo dolnołužysku rěcnu krajinu delnjoserbsce

Rěcywědniki Serbskego instituta su zabrane ze zjawneju widobnosću serbskeje rěcy, a to we ramiku nowego wobšyrnego projekta "Digitalny portal k serbskim a łužyskim rěcnym a kulturnym krajinam", kótaryž jo se zachopił w juliju 2022 a jo planowany na jadnab 10 lět.
wjace zhonić

Dalše nowosće Serbskeho instituta