Logo des Sorbischen Instituts


Institut pśeslěźujo rěc, stawizny a kulturu Serbow w Górnej a Dolnej Łužycy a zaběra se z pśirownujucym pśeslěźowanim mjeńšynow.
wěcej zgóniś

 

Pšosym wuzwólśo sebje žyconu rěc

Nowosći ze Serbskego instituta

Institutstag 2021: Blick in den großen Saal der Kulturfabrik Hoyerswerda © SI/Gernot Menzel (2021)
16.10.2023

Nahrawanje Institutneho dnja 2023 w Budyšinje je online! górnoserbski

Serbski institut poskići dohlad do aktualnych předewzaćow swojeho slědźenja a informuje wo dźěłowych wuslědkach - w přednoškach a rozmołwach z wědomostnikami při posterach. Na youtube namakaće live nahrawane přednoški z originalnym zwukom ze žurle.
wěcej zgóniś
Flyer mit allen Einzelterminen der öffentlichen Ringvorlesung
03.11.2023

6. decembra: Rjad čitanjow “Njewuhojeny swět. Zničenje a wobnowjenje w bajce” górnoserbski

Njewuhojeny swět. Pólske dźěći powědaja w rysowankach wo wójnje - To je titutl přednoška Doroty Sadowskeje (Uniwersita Waršawa) dnja 6. decembra. - Rjad čitanjow wotměwa so w zymskim semestrje 2023/24 stajnje srjedu wot 16.40 do 18.10 hodź. na Wienskej dróze 48 w Drježdźanach.
wěcej zgóniś
Der Direktor des Sorbischen Instituts (rechts) erklärt Dr. Jürgen Warmbrunn vom Wissenschaftlichen Beirat die Pläne für den Neubau des Sorbischen Instituts mit Bibliothek und Sorbischen Kulturarchiv, hier im Hintergrund die Alte Posthalterei in der Goschwitzstraße in Bautzen
16.11.2023

Wědomostna přirada informuje so wo dźěle a projektach Serbskeho instituta górnoserbski

a swojim lětnym posedźenju 9./10. nowembra wobhoni so wědomostna přirada Serbskeho instituta wo dźěławosći a aktualnych projektach slědźenišća. Na programje steješe tež wopyt tak mjenowaneho Lawskeho areala w Budyšinje, hdźež ma nastać nowy domicil za Serbski institut a Serbski muzej.
wěcej zgóniś

Dalšne nowosći Serbskego instituta