Logo des Sorbischen Instituts


Institut pśeslěźujo rěc, stawizny a kulturu Serbow w Górnej a Dolnej Łužycy a zaběra se z pśirownujucym pśeslěźowanim mjeńšynow.
wěcej zgóniś

 

Pšosym wuzwólśo sebje žyconu rěc

Nowosći ze Serbskego instituta

Schaukasten vor dem Institutsgebäude in Bautzen © SI (2021)
17.02.2023

4. zmakanje seśi młodych akademikarjow-sorabistow

Serbski institut pśepšosujo stwórty raz wědomnostny dorost na wuměnu. We fokusu zmakanja stojtej interdisciplinarna wuměna a mjazsobne póznawanje slěźaŕkow a slěźarjow, kenž se ze Serbami zaběraju z regionalnego abo specifiski tematiskego wiźenja abo kenž take źěło planuju. Pśizjawjenje: do 28. apryla 2023.
wěcej zgóniś
15.02.2023

“Statistika łužiskich Serbow” w druhim nakładźe wušła górnoserbski

Spěšnje wupředaty němski přełožk Mukoweje "Statistiki Łužiskich Serbow" je nětko w druhim, aktualizowanym nakładźe wušoł. Wudawaćel Robert Lorenc a lektorat Ludoweho nakładnistwa Domowina su přispomnjenja a korekturne namjety k 1. nakładej do publikacije zadźěłali.
wěcej zgóniś
A serbski? [Und auf Sorbisch?] – lautet die Frage auf den roten Aufklebern, die seit einer Weile an vielen Stellen in Cottbus zu sehen sind, meistens auf Schildern und Plakaten mit einsprachiger deutscher Aufschrift. © Sorbisches Institut/Simon Blum (2022)
14.02.2023

“A serbski?” – Serbski institut pśeslěźujo dolnołužysku rěcnu krajinu

Rěcywědniki Serbskego instituta su zabrane ze zjawneju widobnosću serbskeje rěcy, a to we ramiku nowego wobšyrnego projekta "Digitalny portal k serbskim a łužyskim rěcnym a kulturnym krajinam", kótaryž jo se zachopił w juliju 2022 a jo planowany na jadnab 10 lět.
wěcej zgóniś

Dalšne nowosći Serbskego instituta