Sorabistiske źěłowe papjery

We rěźe “Sorabistiske źěłowe papjery” wuchadaju w njepšawidłownych interwalach źěła a rozpšawy, ako su nastali wětšy źěł w projektach Serbskego instituta. Jadna se wó poziciske abo konceptowe papjery, dokumentacije (na pś. nejlěpšych praktikow) a wó pódobne teksty z běžnego źěła. W jadnotliwych pśinoskach zwuraznjone naglědy njewótbłyšćuju w kuždem paźe měnjenje Serbskego instituta. Redakcionelna zagronitosć a pšawo rozsuźenja wó pśiwześu do rěda lažy pla pśisłušnego wjednistwa wótźělenja. Komentary a pśispomnjeśa su lubje witane a dejali se direktnje pósłaś awtoram a awtorkam pśinoskow.