Nowosće

Titelseite von Heft 5 der Sorabistischen Arbeitspapiere
14.06.2024

Dwa nowej zešywka rěda “Sorabistiske źěłowe papjery” Serbskego instituta stej wujšłej delnjoserbsce

Zešywk 5 jo detailěrowana a komentěrowana rozpšawa wó fachowem zejźenju wó mjeńšynowych rěcach w Francojskej pśi Serbskem instituśe a ze zešywkom 6 pśedpołožyjo awtor naraźenje za dalej wuwity kubłański monitoring za serbsku rěcnu wucbu w Bramborskej.
wjace zhonić

Fußball, Herren, Europeada 2022, Halbfinale, Koschutastadion Zell, Team Koroška/Kärnten (AUT) - Serbske mustwo (DEU), Ergebnis: 1:0
14.06.2024

Kulturny sociologa přeslědźa serbsku kopańcu – pólne slědźenje startuje na europeadźe

Nimale ze zahwizdanjom europeady startuje nowy slědźerski projekt při Serbskim instituće: sociologa dr. Kristian Náglo zaběra so ze swětom "serbskeje kopańcy" a wopyta najprjedy raz 5. europeadu, zo by mjeńšinowe mišterstwa na městnje wobkedźbować móhł.
wjace zhonić

Wissenschaftler der Akademie der Wissenschaften Polen informieren sich am Sorbischen Institut
10.06.2024

Wědomnostniki Pólskeje akademije wědomnosćow informěrujotej se w Serbskim insituśe delnjoserbsce

Zachopjeńk junija stej póbyłej w chóśebuskej wótnožce Serbskego Instituta dr. Katarzyna Sucharska a dr. Paweł Swoboda, wědomnostnika z Instituta za pólsku rěc Pólskeje akademije wědomnosćow. Wónej wobej se zaběratej z mjenjowědu a stej se informěrowałej, kak nastawa internetowy serwis Dolnoserbske mjenja.
wjace zhonić

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
07.06.2024

Přihoty za lětuši Mjezynarodny lětni kurs za serbsku rěč a kulturu běža

Wšo dohromady je so 34 wosobow z 9 krajow za kurs přizjewiło, kotryž wotměje so wot 12. do 27. julija w Budyšinje. Hač do srjedź meje su so móhli zajimcy za intensiwny lětni kurs Serbskeho instituta zapisać móhli.
wjace zhonić

Obersorbisches Sprachportal
31.05.2024

Pytanje na portalu “hornjoserbsce.de” bytostnje rozšěrjene: Serbske wotpowědniki w online-słowniku móžeja so nětko přepytać

Pytanje na digitalnym rěčnym portalu Serbskeho instituta je bytostnje rozšěrjene. Wotnětka móže so tež za serbskimi ekwiwalentami dwuzwjazkoweho Němsko-hornjoserbskeho słownika pytać Nimo toho su na portalu wšě "rěčne kućiki" lěta 2023 wozjewjene.
wjace zhonić

DFG-Logo mit Schriftzug
30.05.2024

Nowy slědźerski projekt w Serbskim instituće přepytuje wuwiće hornjoserbšćiny

Nowy slědźerski projekt "Typen von Herkunftssprachen im Vergleich: Obersorbisch und Polnisch in Deutschland (HOsPoD)" startuje 1. septembra w rěčespytnym wotrjedźe. Němski slědźerski zwjazk DFG spěchuje třilětny slědźerski projekt, kotryž přewjedźe so zhromadnje z uniwersitu w Bochumje.
wjace zhonić

Cover Kleine Reihe Heft 37 mit Titel
16.05.2024

Nowa publikacija: Studija wo hrožacym zawrjenju serbskich srjedźnych šulow

Publikacija "Kulturelle Sicherheit in zweisprachigen Gemeinden am Beispiel der drohenden Nichteinrichtung einer fünften Klasse in Radwor/Radibor 2005" wot awtorki Karoline Brützel je wušła jako zešiwk 37 w Małym rjedźe Serbskeho instituta.
wjace zhonić

© Marleen Schindler
15.05.2024

Wupisanje dźěłoweho městna: sobudźěłaćerja (m/ž/d) w sekretariaće kulturnowědomostneho wotrjada

Serbski institut pyta k najblišemu terminej sobudźěłaćerku abo sobudźěłaćerku (m/ž/d) w sekretariaće kulturnowědomostneho wotrjada w Budyšinje. Wjeselimy so na Waše požadanje!
wjace zhonić

Přepodatej rukopisaj (módra mapa) před zawostajenstwom Marjany Domaškojc w Serbskim kulturnym archiwje © Serbski institut (2024)
08.05.2024

Rukopisaj Marjany Domaškojc Serbskemu institutej přepodatej

Dotal njeznatej rukopisaj delnjoserbskeje spisowaćelki Marjany Domaškojc dósta Serbski institut z priwatneho wobsydstwa wčera (7. meje) přepodatej.
wjace zhonić

Portretowe fota ze zawostajenstwa Jura Mětška © SLUB Drježdźany, Ramona Ahlers-Bergner
29.04.2024

Euforiske kompleksy – SLUB Drježdźany a Serbski institut wěnujetej komponistej Jurej Mětškej prěni raz koncert: 2. meje 2024 19:00 hodź.

Sakska krajna biblioteka – Statna a uniwersitna biblioteka (SLUB) w Drježdźanach je njedawno wobšěrny material ze zawostajenstwa Jura Mětška do swojeho archiwa za načasne kompozicije přewzała. Dalši dźěl zawostajenstwa je Serbski kulturny archiw přewzał. Nětko (2. meje) wěnujetej SLUB a Serbski institut serbskemu komponistej rozmołwny koncert.
wjace zhonić

Nachrichten-Archiv