Nowosće

Superintendent Jan Mahling begrüßt Fabian Kaulfürst und Teilnehmer des Sommerkurses, im Hintergrund Kirchturm der evangelische Kirche Königswartha (obersorbisch Rakečanska cyrkej) © Sorbisches Institut (2022)
21.07.2022

Na mjezynarodnym lětnim kursu za serbsku rěč a kulturu wobdźěla so zajimcy wot Japanskeje přez Benin hač do Texasa

Jutře wječor (22. julija) zahaji so lětuši mjezynarodny Lětni kurs za serbsku rěč a kulturu Serbskeho instituta, kotryž wotměwa so hač do 6. awgusta w Budyšinje. Z 52 wosobami su wšitke městna wobsadźene. Wobdźělnicy přińdu z cyłeho swěta a maja najwšelakorišu motiwaciju.
wjace zhonić

Rukopisny list Bogumiła Šwjele na Ota Wićaza wot 13. junija 1924 (signatura N XIII 5) © Serbski kulturny archiv / Serbski institut
13.07.2022

Historiske rukopisy: Zawostajenstwo Kita Šwjele a Bogumiła Šwjele digitalnje přistupne a wopisane

DFG projekt wotzamknjeny - Z digitalizowanym zawostajenstwom Kita a Bogumiła Šwjele je wažny wobstatk serbskeho kulturneho namrěwstwa online přistupny, mjez druhim na serbowědnym portalu Serbskeho instituta SORABICON.
wjace zhonić

Wótnožka Choćebuz
08.07.2022

Nowy slědźerski wotrjad za regionalne wuwiće a škit mjeńšin w Serbskim instituće zahaji swoje dźěło

Tuchwilu wotměwaja so prěnje dźěłowe posedźenja teama noweho wotrjada za regionalne wuwiće a škit mjeńšin při Serbskim instituće. Dnja 1. julija 2022 bě oficialny start za nowy interdisciplinarny wotrjad.
wjace zhonić

Logo Serbski institut
13.06.2022

Wědomostnaj sobudźěłaćerjej/wědomostnej sobudźěłaćerce (ž/m/d) we wotrjedźe Kulturne wědomosće

Wotrjad Kulturne wědomosće při Serbskim instituće Budyšin/Choćebuz pyta w blišim času a pod wuměnjenjom přizwolenja srědkow dweju wědomostneju sobudźěłaćerjow / dwě wědomostnej sobudźěłaćerce (ž/m/d). Čas zamołwjenja: 14.08.2022.
wjace zhonić

Loga wobdźělenych slědźenišćow
10.06.2022

Splećene slědźenje k mobiliće, migraciji a transformaciji w Sakskej – Wo nowym zhromadnym projekće z wjace hač 20 sobudźěłaćerkami a sobudźěłaćerjemi pod nawodom Sakskeje akademije wědomosćow

Něhdźe 20 slědźerkow a slědźerjow šěsć slědźenišćow Sakskeje, mjez nimi Serbski institut, wuwiwa w zhromadnym projekće DIKUSA wirtuelne dźěłowe wokoliny ze standardizowanymi interfacami za swobodny přistup k zapisanym normowym a kulturnym datam (linked data).
wjace zhonić

Hornjoserbske wučbnicy
07.06.2022

Ludźo z cyłeho swěta chcedźa serbsce wuknyć – Mjezynarodny lětni kurs wuknihowany

Z nimale 50 přizjewjenjemi z 9 krajow je lětuši Lětni kurs za serbsku rěč a kulturu Serbskeho instituta w Budyšinje połny. Nimo zajimcow z Čěskeje, Pólskeje, Ukrainy a Němskeje wobdźěla so tež ludźo z USA, Francoskeje, Italskeje, ale tež z Benina a Japanskeje na kursu.
wjace zhonić

Wito Bejmak, Institutny dźeń 2021 © Serbski institut/Gernot Menzel
03.06.2022

Wito Bejmak lawreat Myta Zejlerja 2022

Myto za serbsku rěč Myto Zejlerja so lětsa Witej Bejmakej spožči. To zdźěli wčera (2.6.) Sakske stane ministerstwor za kulturu a turizm. Wito Bejmak nawjeduje Serbsku centralnu biblioteku w Budyšinje. Spožčić ma so Myto lětsa w nazymnje we Łazu.
wjace zhonić

Logo © NPLD
31.05.2022

Serbski institut sobustaw europskeje Syće k spěchowanju rěčneje mnohotnosće

Serbski institut bu jako nowy čłon europskeje Syće k spěchowanju mnohotnosće rěčow (Network to promote Linguistic Diversity, NPLD) přiwzaty. Paralelnje ke generalnej zhromadźiznje NPLD w Brüsselu wotměwaše so kulojte blido k "Europskim rěčnym modelam w kubłanju".
wjace zhonić

Wobalka Lětopisa 1/2022
30.05.2022

Nowe wudaće sorabistiskeho časopisa “Lětopis” wušło

Aktualne wudaće Lětopisa (1/2022) je njedawno wušło. Sorabistiski časopis wobsahuje literarno- a kulturnowědomostne, stawizniske, mjenowědne kaž tež linguistiske nastawki, dwě knižnej předstajeni a nekrolog za sorabista Geralda Stone.
wjace zhonić

Hornjoserbske wučbnicy
05.05.2022

Ludźo z cyłeho swěta chcedźa serbsce wuknyć

Hižo 25 přizjewjenjow z 8 krajow je za Lětni kurs za serbsku rěč a kulturu Serbskeho instituta w Budyšinje dóšło. Nimo zajimcow z Čěskeje, Pólskeje a Němskeje chcedźa so tež ludźo z Francoskeje, Italskeje, ale tež z Benina a Japanskeje na kursu wobdźělić. Z tym je hižo połojca městnow wobsadźena.
wjace zhonić

Nachrichten-Archiv