Nowosće

Na prěnjej dźěłarničce ze šulerjemi z Budyšina a Warnoćic rozprawja časowy swědk wo swojich nazhonjenjach, hdyž přebywaše jako šuler we Warnoćicach (wot lěta 1945 do 1948) © Serbski institut (2023)
26.09.2023

Čěscy a serbske šulerjo přihotuja wučbnu šćežku wo serbskich slědach we Warnoćicach

Šulerki a šulerjo 10. a 11. lětnikow Serbskeho gymnazija Budyšin a Biskopskeho gymnazija Warnoćicy zetkaja so k prěnjej dźěłarničce. Zhromadnje z wědomostnikomaj Serbskeho instituta přihotuja awdijowizuelnu, wjacerěčnu wučbnu šćežku k serbskim slědam we Warnoćicach.
wjace zhonić

Logo
01.09.2023

Sorabistiski fachowy žurnal “Lětopis” wot nětko online swobodnje přistupny

Dźensa (1.9.) wuńdźe fachowy časopis "Lětopis" Serbskeho instituta prěni raz jako online-žurnal. Wšitke awtorki a wšitcy awtorojo, kotřiž so wědomostnje ze sorabistiskimi temami, slědźenjemi wo mjeńšinach a we wobłuku digital humanities zaběraja, su přeprošeni swoje přinoški zapodać.
wjace zhonić

Žarowanski nawěšk, wozjewjeny dnja 23. awgusta 2023 w Serbskich nowinach
23.08.2023

Žarujemy wo dołholětnu sobudźěłaćerku

Koleginy a kolegojo ze Serbskeho instituta žaruja wo swoju dołholětnu sobudźěłaćerku.
wjace zhonić

Rěčespytnica dr. Jana Šołćina předstaji na forumje 2plus w Slepom prěnje wuslědki ewaluacije © Rěčny centrum WITAJ | Tomaš Šołta (2023)
16.08.2023

Prěnje wuslědki ewaluacije rěčneho stawa na serbsko-němskich 2plus-šulach předstajili

Na fachowym dnju 2plus srjedu, dnja 16. awgusta w Slepom předstaji rěčespytnica dr. Jana Šołćina prěni raz zjawnje wuslědki z pilotoweje fazy ewaluacije rěčneho stawa na třoch serbsko-němskich šulach.
wjace zhonić

© Marleen Schindler
20.07.2023

Bibliotekar jako fachowy wjednik (m, ž, d) Serbskeje centralneje biblioteki (doba požadanja: 30.9.2023)

Serbski institut pyta k najblišemu terminej bibliotekara (ž, m, d) jako fachowy wjednik Serbskeje centralneje biblioteki. Jedna so wo njewobmjezowane, połnočasowe městno. Dźěłowe městno je Budyšin.
wjace zhonić

Carl-Blechen-Büste beim Rathaus in Cottbus/ Bista Carla Blechena pśi raźcowni w Chóśebuzu
20.07.2023

Materielne znankstwa serbskeje kultury w cełej Dolnej Łužycy se dokumentěruju – prědna stacija: Chóśebuz delnjoserbsce

Direktor instituta: "Serbski institut wugbajo zakładne slěźenje z tym, až dokumentěrujo materielne znankstwa w Dolnej Łužycy, pśeto prědny raz glěda se systematiski na ceły sedleński rum dolnołužyskich Serbow."
wjace zhonić

Veranstaltungsbanner
20.07.2023

Serbska předčitanska funkcija předstaji so na mjezynarodnym kongresu w Praze

Na kongresu International Congress of Phonetic Sciences ICPhS 2023 wot 7. do 11. awgusta w Praze předstaji dr. Astrid Schmiedelowa, fonetikarka na Serbskim instituće, rěčnotechnologiske aspekty wuwiwanja hornjo- a delnjoserbskeje předčitanskeje funkcije.
wjace zhonić

Kerstin Roth und Marleen Schindler bei ihrem Vortrag
19.07.2023

Bratrowska zhromadnosć jako uniwersalny žiwjenski model – serbske temy na konferency wo Ochranowskej bratrowskej jednoće we 18. a 19. lětstotku

Serbske temy budu na interdisciplinarnym zjězdźe "Bratrowska zhromadnosć jako uniwersalny žiwjenski model? Ochranowska bratrowska jednota we 18. a 19. lětstotku mjez uniformitu a pluralitu", dnja 27./28. julija w Hamburgu, zastupjene.
wjace zhonić

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
19.07.2023

Nowa direktorka SLUB Serbski institut wopytała

Direktorka SLUB informowaše so pjatk (14.7.) w Serbskim instituće a rěčeše z institutnym direktorom wo wutwarje zhromadneho dźěła na polu digitalizacije a dołhodobneho archiwowanja.
wjace zhonić

Schild über dem Eingang des Kosmetiksalons Błota Spa in Lübbenau/Lubnjow © Sorbisches Institut / Simon Blum
11.07.2023

Serbska rěc – dobra wěc za marketing? delnjoserbsce

Lody ze serbskimi napismami słušaju k dwójorěcnej Dolnej Łužycy. Dwa sobuźěłaśerja Serbskego instituta zběratej pśikłady takich napismow, aby je w projekśe "Digitalny portal k serbskim a łužyskim rěcnym a kulturnym krajinam" analyzěrowałej.
wjace zhonić

Nachrichten-Archiv