Budyšin - 05.04.2023

Serbski kulturny a kreatiwny sektor do a po 1989/90

Dr. Theresa Jacobsowa wěnowaše so wot 2020 do 2022 we wot Sakskeho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm (SMWK) spěchowanym projekće třećich srědkow serbskemu kulturnemu a kreatiwnemu sektorej pod widom multipelnych transformaciskich nazhonjenjow. Wona přepytowaše wuznam a wobchadźenje z tak mjenowanym kulturnym herbstwom mjez etniskim sebjezawěsćenjom a ekonomiskim zwužitkowanjom, při čimž zepěraše so předewšěm na rozmołwy z časowymi swědkami, mjez druhim z Janom Bělkom, Iris Brankačkowej, Tonijom Brukom, Maćijom Bulankom, Benediktom Dyrlichom, Juro Mětškom, Maju Nagelowej, Jürgenom Maćijom a Jurjom Kochom. Wuslědki wotbłyšćuja so w kopicy zarjadowanjow, přednoškow a wozjewjenjow, dokumentowane na blogu projektoweje skupiny.

W zhromadnej jendźelskorěčnej zakónčacej publikaciji pod titulom “Multiple transformations. Lived Experiences and Post-Socialist Cultures of Work” wozjewi Theresa Jacobsowa přinošk wo změnach hudźbneho sektora na přikładźe komponista Jura Mětška. Ines Kellerowa a Fabian Jacobs wěnowaštaj so w samsnej publikaciji institucionelnej změnje na přikładźe Doma za serbske ludowe wuměłstwo. Mjenowany wosebity zešiwk z dalšimi přinoškami wuńdźe w blišim času. Jednotliwe přinoški su pak hižo digitalnje přistupne (přistup ma so zapłaćić). Zawod do zešiwka je darmotny.