Spisy Serbskeho instituta

Interdisciplinarny rjad Spisow Serbskeho instituta wuchadźa wot znowazałoženja Serbskeho instituta w lěće 1992. Spisy su pokročowanje rjada spisow, kotryž je předchadnik instituta, Institut za serbski ludospyt, mjez 1954 a 1990 wudawał (dohromady 58 zwjazkow). We Spisach wozjewjeja so nowe slědźerske wuslědki k rěči, stawiznam a kulturje Serbow kaž tež z přirunowaceho mjeńšinoweho slědźenja. Spisy dokumentuja slědźersku dźěławosć Serbskeho instituta runje tak kaž konferency. Přiwzaja so ale tež eksternje nastate slědźerske a kwalifikaciske dźěła, kotrež zarjaduja so do slědźerskeho spektruma Serbskeho instituta. W přerězku wuchadźatej dwaj zwjazkaj wob lěto pola Ludoweho nakładnistwa Domowina w Budyšinje.