Cover von  Komplexität und soziolinguistische Typologie in den Flexionssystemen des Sorbischen
Cover "Komplexität und soziolinguistische Typologie in den Flexionssystemen des Sorbischen" (Rjad Spisow Serbskeho instiuta, 71) © LND (2023)

Komplexität und soziolinguistische Typologie in den Flexionssystemen des Sorbischen

Thomas Menzel
Wud. Serbski institut

300 str. / brošura / z 10 kartami

ISBN: 978-3-7420-2743-6
Płaćizna: 29,90 €
lěto wudaća: 2023

Wobsah

Izolowane rěče, kotrež so w stabilnych socialnych poměrach wot jedneje generacije přichodnej dale dawaja, ale kotrež so jenož zrědka wot cuzych jako druha rěč nawuknu, su husto kompleksne fleksiske systemy wuwiwali. To přitrjechi tež za serbšćinu, kotraž ma porno druhim słowjanskim rěčam poměrnje wulki inwentar fleksiskich kategorijow.

W tym leži ćežišćo přepytowanja Thomasa Menzela: Wón wopisuje mjez druhim kategoriju žiwosće a muskowosobowosće, serbski dual a fleksiju preteritumowych tempusow – a to na spisownorěčnej a dialektalnej runinje. Wosebity fokus kładźe awtor při tym na wuwićowe rozdźěle mjez delnjo- a hornjoserbšćinu w zwisku z jeju wšelakorymi sociolinguistiskimi wuměnjenjemi.

Kniha je wušła w Ludowym nakładnistwje Domowina

Knižna premjera

z awtorom Thomasom Menzelom

  • štwórtk, dnja 18. januara 2024, 19 hodź.
  • w Smolerjec kniharni, Sukelnska 27, 02625 Budyšin

Zhromadne zarjadowanje Ludoweho nakładnistwa Domowina, Maćicy Serbskeje a Serbskeho instituta


Wobsah a wurězkaj jako čitanska proba