Budyšin - 21.12.2021

Wokolnik 2/2021 wušoł

Dźensa (21.12.) wozjewi Serbski institut swój nowy Wokolnik we třoch rěčach (delnjo-, hornjoserbsce, němsce). Z wobsaha:

  • ‎powitanje direktora
  • nowosće: wotewrjeny list, film wo kulturnym herbstwje, digitalna delnjoserbska biblioteka a rozšěrjeny mjenowy portal ‎
  • personalia
  • terminy: call for papers, přichodne stacije pućowaceje wustajeńcy “Swoboda kiwa!”
  • retrospektiwa: zetkanje syće k łužiskemu slědźenju wo transformaciji, mjeńšinowe slědźenje, Institutny dźeń 2021, rejowa lipa w Njebjelčicach a kulturne a kreatiwne hospodarstwo pola mjeńšinow
  • nowe publikacije: Lětopis 2/2021, Spisy Serbskeho instituta 69 a 70 wuńdu bórze, přihot 2. přidatneho ćišća Spisow 68 (Die Oberlausitz im Zweiten Weltkrieg) sylneho naprašowanja dla, nowy přinošk we wědomostnym blogu

Za porjadnu wersiju přizjewće so rady jako abonent pod https://www.serbski-institut.de/newsletter/.