Budyšin - 30.11.2020

Zasłužbna wědomostna sobudźěłaćerka 1.800 serbskich pomnikow wopisała | Nětko rozžohnuje so Trudla Malinkowa po wjac hač 20 lětach na wuměnk

Trudla Malinkowa dźěłaše wot lěta 1992 do 1995 a wot lěta 2000 hač do 2020 w Budyskim Serbskim instituće jako wědomostna sobudźěłaćerka we wotrjedźe kulturnych wědomosćow. Dźensa (30. nowembra) rozžohnowa so po wjac hač 20 lětach slědźenja na wuměnk. Wona zawostaji institutej mnoho publikacijow, tež we wukraju mytowane su mjez nimi, a njesměrny fundus materiala za dalše slědźenje na polu zapisowanja serbskeho kulturneho herbstwa.

“Nimo swojeho dźěła jako publicistka je Trudla Malinkowa w Serbskim instituće wosebje dwě temje wobdźěłała: najprjedy serbske wupućowanje do zamórskich krajow a wot lěta 2000 systematiske zapisowanje materielnych swědstwow serbskich kulturnych stawiznow. Jeje dołholětne předewzaće „Wulki inwentar serbskich kulturnych pomnikow“ je enormne mnóstwo informacijow zhromadźiło – wjele wjace, hač je jich w jeje najnowšej knize wozjewjene. Budźemy z tutym drohotnym dźěłom pokročować. Předewšěm planujemy digitalny atlas pomnikow, w kotrymž budźe dźěło Trudle Malinkoweje wažny stołp. Tak wostanje institutej na wěste wašnje zdźeržana”, z tutymi słowami rozžohnowa direktor instituta, dr. Hauke Bartels, Trudlu Malinkowu.

Zawostajiła je Serbskemu institutej 1.800 wopisanych pomnikow – to su 36 rjadowakow. Při tym jedna so wo pomniki serbskich kulturnych stawiznow w najšěršim zmysle: wot pomnikow jako (narowny) kamjen abo skulptura, přez napisma na chěžach, hač do zdźeržanych płatow. W publikaciji Serbske pomniki su přez 200 tajkich swědkow předstajene.

Wjace k wosobje:

  • profil Trudle Malinkoweje na stronkach instituta, inkl. publikaciskeje lisćiny, sobustawstwa a zastojnstwa
  • interview z Alfonsom Wićazom w Serbskich nowinach, wozjewjeny w přiłoze Wuměłstwo a wjace, strona 2, dnja 20.11.2020, hlej pdf-dataja
  • portret w njedźelskim wusyłanju MDR Serbskeho rozhłosa, wusyłany dnja 15.11.2020, awtorka: Monika Gerdesowa, hlej audio pod www.mdr.de
  • Edmund Pech. “Trudla Malinkowa zum 65. Geburtstag”. LĚTOPIS. Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur. Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow 1:143-146. Žórło: www.ceeol.com/search/article-detail?id=852513 (open access, registracija trěbna)