Budyšin - 06.09.2021

Wobšěrne stawizniske přepytowanje Hornjeje Łužicy w Druhej swětowej wójnje w LND wušło

Nowinska zdźělenka Ludoweho nakładnistwa Domowina

Zakładny kompendij a bohate pokładnišćo za wědomostnika, wjesneho chronista kaž tež zajimowaneho lajka nětko z dwuzwjazkowej knihu „Die Oberlausitz im Zweiten Weltkrieg“ předleži. Publikacija je 68. wudaće w rjedźe Spisow Serbskeho instituta. Historikar Michael Richter wěnuje so w njej serbsko-němskim wokrjesam w Sakskej a Delnjej Šleskej w lětach wot 1936 do 1946 a zabjerje při tym zdobom regionalnu kaž tež serbsku perspektiwu k tehdyšim wobstejnosćam a podawkam. Na šerokej žórłowej bazy wopisuje nadrobnje struktury nacionalsocialistiskeho teroroweho aparata w Hornjej Łužicy a pomjenuje tudyšich zamołwitych a podpěrarjow runje tak kaž přećiwnikow režima a wopory.
Wosebitu kedźbnosć kładźe na čłowjekow a jich biografije a dopomnjenki. Z wulkej ličbu jednotliwych přikładow z wokrjesow Budyšin, Kamjenc, Lubij, Wojerecy, Rózbork a zdźěla Zhorjelc wobjednawaja so tehdyše wuwića: wot regionalnych strukturow a rozsudźacych wosobinow w NSDAP přez poměr Serbow ke knježerstwu, wobchad ze Židami, cuzymi dźěłaćerjemi a wójnskimi jatymi, přez wójnske hospodarstwo a wuwiće wójny, předewšěm w nalěću 1945, hač k wobsadźenju Hornjeje Łužicy přez Čerwjenu armeju, wójnskim sćěham a zarjadniskemu a politiskemu nowozapočatkej po němskej kapitulaciji.

Zwjazkaj stej wot 6.9.2021 na předań a poskićujetej so hač do 30.9.2021 za potuńšenu płaćiznu 49,90 eurow (po tym 60,00 eurow).

Michael Richter, Die Oberlausitz im Zweiten Weltkrieg. Studie zu den wendisch-deutschen Kreisen in Sachsen und Niederschlesien 1936–1946, Spisy Serbskeho instituta 68, dwaj dźělnej zwjazkaj, 1.350 s., 978-3-7420-2603-3