Budyšin - 23.10.2023

NOWE WUDAĆE: Am Ende wird von mir nur gesammelter Schabernack übrig bleiben. Juro Mětšk – Ein Porträt

Cover-klein

Publikacija je wušła jako zešiwk čo. 35 Małeho rjadu Serbskeho instituta.

Nowy zešiwk reflektuje žiwjenje a tworjenje w januarje 2022 zemrěteho serbskeho komponista Jura Mětška na wosebite wašnje: Přećeljo a přewodnicy napisachu wopomnjeća. Jeho žona Ulrike Mětškowa wudospołni je mjez druhim ze swójskimi spisami, tekstami, wobrazami a fotografijemi, kotrež spytaja slědam komponista w cyłku sćěhować. Zhusćeny a intuitiwnje worštowany material, podobnje zestajeneho njegeometriskeho puzzla, njepowěda linearnje wo žiwjenju a tworjenju Jura Mětška. Portretowany sam so słowa jima, na jednej stronje z posměwkom, zo budu na kóncu jeho žiwjenja snano “jenož pryzle” wyše. Na druhej stronje formuluje w nadrobnym interviewje zasadne swójske mysle (awgust 2019). Při tym dótknje so zašłosće a pokaza runočasnje do přichoda. W dialogu k tomu wizualizuja molowane wobrazy Ulriki Mětškoweje čłowjesku bytostnosć Jura Mětška, kotrež so runočasnje dokumentariskej žiwjenskej rozprawje wuwinu.

Wudawaćelej

  • Theresa Jacobsowa narodźi so 1980 w Budyšinje, bydli w Lipsku a je wědomostna sobudźěłaćerka Serbskeho instituta w Budyšinje.
  • Paul Viebeg narodźi so 1971 we Łukowcu, bydli w Berlinje a skutkuje wot lěta 1999 jako wuměłski produkciski nawoda na polu zwobraznjowaceho wuměłstwa. Wón je syn Ulriki Mětškoweje.
  • W zhromadnym dźěle z Ulrike Mětškowej (rodź. Viebeg). Wona narodźi so 1947 w Podstupimje. Ulrike Mětškowa bydli a dźěła w Budyšinje, 1965 studowaše teologiju w Greifswaldźe, wopyta pak wot lěta 1971 činohrajny studij na Statnej činohrajnej šuli w Berlinje, wukubła so na dźiwadźelnicu, pozdźišo na klankodźiwadźelnicu. Mjez 1981 a 2003 běše klankodźiwadźelnica w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle w Budyšinje a załoži 2004 swobodnu dźiwadłowu skupinu. Wot tutoho časa skutkuje swobodnje. Nasta rjad dźiwadłowych a prozowych tekstow. Wot 2006 wěnuje so Ulrike Mětškowa molerstwu. Wona je mać dweju dźěsći.

Informacije k zešiwku

  • 108 stronow, A5-brošura
  • nakład: 300 eksemplarow
  • ISBN 978-3-948166-95-3 (ćišć), ISBN 978-3-948166-94-6 (digitalnje)
  • lěto wudaća: 2023
  • płaćizna za ćišćany zešiwk 12 €, pdf-ka je bjezpłatna.

Zešiwk hodźi so w bibliotece Serbskeho instituta (Dwórnišćowa 6, 02625 Budyšin) kupić resp. skazać přez mejlku pod si@serbski-institut.de.

Knižne předstajenje

Knižne předstajenje z čitanjom budźe pjatk 12. januara 2024 w 18:30 hodź. w Antikwariaće při tachantskej cyrkwi (Při mjasowych ławkach 3) w Budyšinje. Wobmjezowaneho městna dla prosymy wo přizjewjenje: telefonisce pod 03591/5792052 abo přez mejlku na kunze@antiquariat-zum-dom.de (www.antiquariat-zum-Dom.de)