Budyšin - 16.02.2023

Zajimawostka ze Serbskeje centralneje biblioteki

W starych zwjazkach z wobsydstwa Maćicy Serbskeje namaka so mjez druhim prědowanje Korly Benjmania Hatasa (1806-1839), fararja w Njeswačidle. Dźeržał bě je na njedźeli septuagesima, to rěka 31. januara 1836 składnostnje wotprawjenja Michał Wernara z Komorowa 28. januara. Poćahujo so na pad wotkazaneho złóstnika jedna prědowanje na 20 stronach wo wobchadźe čłowjeka z jeho wobdawacym złym na swěće, w druhich a w sebi samemu.

W 5. wudaću budyskich nowin woneho lěta (Budissiner Nachrichten) pisa so wo pozadkach pada. Werner, tak nowinska rozprawa, bě mandźelskeho swojeje lubki zabił. Jako přisłušny dušypastyr je farar Hatas mordarja w jeho poslednich hodźinach přewodźał a tole tež w prědowanju tematizuje.

We wirtuelnej čitarni Serbskeje centralneje bibioteki a Serbskeho kulturneho archiwa namakaće dalše zajimawostki!