Budyšin - 30.10.2023

Serbski institut wupisa slědźerski stipendij – Interview z hóstnym wědomostnikom wo serbskim koparskim swěće

Serbski institut spožća dwě do tři stipendije wob lěto za znajmjeńša měsačny slědźerski přebytk w instituće. Spěchuja so přebytki za slědźerske předewzaća, kotrež zaběraja so z prašenjemi (přirunowaceho) mjeńšinoweho slědźenja a/abo z rěču, stawiznami a kulturu Łužiskich Serbow. Stipendije su wusměrjene na młódšich kaž etablěrowanych wědomostnicow a wědomostnikow z tu- a wukraja. Doba wupisanja slědźerskeho přebytka w lěće 2024 skónči so 15. nowembra.

Interview ze sportowym sociologu a koparjom dr. Kristian Naglo wo (serbskich) koparskich swětach

Naposledk slědźeše dr. Kristian Naglo z Katolskeje wysokeje šule Mainz jako hóstny wědomostnik w Serbskim instituće w Budyšinje (w měrcu a awgusće/septembru). Kristian Naglo je tučasnje wědomostny sobudźěłaćer w projekće Empower – Community Lab. Wón slědźi we wobłukach kulturneje sociologije, sportoweje sociologije a rěčneje sociologije z ćežišćemi interkulturalita, “koparske swěty” a wjacerěčnosć. W rozmołwje z Janom Boguszom, wědomostnym sobudźěłaćerjom a aktiwnym koparjom, přeradźi Kristian Naglo, štož jeho na kopańcy fascinuje, čehodla so z tutym sportom wědomostnje rozestaja a što běchu přičiny za to, kopańcu na přikładźe Serbow ze sociologiskeje perspektiwy přepytować.

Nimo stipendija we wysokosći  wot 1.800 eurow přewozmje Serbski institut jónkrótnje kóšty za přijězd a wotjězd hóstneho wědomostnika abo wědomostnicy. Dale dóstanje stipendiat/ka swósjke městno, zo by w Serbskim instituće dźěłać móhł. Nimo toho ma swobodny přistup do Serbskeho kulturneho archiwa a Serbskeje centralneje biblioteki.

Stipendije (research fellowship) wupisaja so jónu wob lěto. Přichodna doba zapodaća požadanjow kónči 15. nowembra 2023.