Winter in den Schilleranlagen in Bautzen
Budyšin
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.

Dwórnišćowa 6
02625 Budyšin
+49 3591 4972-0
+49 3591 4972-14

Chóśebuz
Wótnožka za dolnoserbske slěźenja
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.
Augusta Bebelowa dróha 82
03046 Choćebuz
+49 355 48576-482
+49 355 48576-494

Wótźělenje za regionalne wuwiśe a mjeńšynowy šćit
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.
Pśi Grodowej cerkwi 2
03046 Choćebuz
+49 355 486448-0
Foto von  Jan Bogusz, M.A.
anonymes männliches Profilbild

Jan Bogusz, M.A.

wědomostny sobudźěłaćer

e-mail: jan.bogusz@serbski-institut.de


ProjektyVita

  • 2016-2019 bachelorowy studij zapadneje slawistiki z ćežišćom pólšćina a wuchodoeuropskich stawiznow na Lipšćanskej uniwersiće, zakónčace dźěło: „Židowske žiwjenje we Wrócławje – kontinuity a diskontinuity w 20. a 21. lětstotku“
  • 2018-2019 wukrajny studij polonistiki na Wrócławskej uniwersiće
  • 2020- 2022 masterski studij slawistiki na Lipšćanskej uniwersiće, zakónčace dźěło: „Změna perspektiwow a nowe dynamiki w konteksće pólskeje migrantskeje literatury – přepytowanje na zakładźe ‘Wir Strebermigranten’ Emilije Smechowskeje”
  • 2021-2022 redaktor „Serbskich Nowin“ w Budyšinje
  • wot septembra 2022 projektowy sobudźěłaćer w rěčespytnym wotrjedźe Serbskeho instituta w Budyšinje