Budyšin - 26.09.2023

Čěscy a serbske šulerjo přihotuja wučbnu šćežku wo serbskich slědach we Warnoćicach

Wot wčerawšeho (25./26. septembra) zetka so 24 šulerkow a šulerjow 10. a 11. lětnikow Serbskeho gymnazija Budyšin a Biskopskeho gymnazija Warnoćicy na dźěłarničce w Budyšinje a Warnoćicach. Woni přihotuja awdijowizuelnu, wjacerěčnu wučbnu šćežku z dźesać stacijemi k serbskim slědam we Warnoćicach. Dźěłarnička wotměje so přewažnje w čěšćinje. Šulerjo Budyskeho gymnazija zaběraja so w tutym šulskim lěće we wučbje čěšćiny z projektom a jón wobdźěłaja. Čěscy šulerjo zarjaduja maćiznu do wučby stawiznow.

“Je to eksperiment. Wjeselimy so na dźěło ze šulerjemi”, tak historikarka dr. Jana Piňosová, “Je to wulkotny format šulerjow za stawizny w pohraničnej kónčinje zajimować. Smy wćipni na wuslědki projekta.”

Póndźelu přednošowaše swědk “Warnočanskeje generacije”, 87-lětny Mikławš Krawc, wo swojim času tam. Po wobjedźe poda so skupina do Serbskeho domu, do rumnosćow “LUCIJE”. Sobudźěłaćerce Serbskeho muzeju přednošowaštej wo narodnej drasće a jeje historiskim wuwiću. Po wuchodźowanju po serbskim Budyšinje poda so skupina šulerjow na puć do Warnoćic.

Z podpěru Załožby za serbski lud planujetaj dr. Jana Piňosová a dr. Robert Lorenc, wědomostnikaj při Serbskim instituće, wot lěća (projekt je 1. julija startował) wučbnu šćežku k serbskim slědam we Warnoćicach. Projektowi partnerojo su nimo mjenowaneju šulow Měšćanska knihownja a Měšćanski muzej we Warnoćicach.

Historikarka Piňosová a etnologa Lorenc staj sej předewzałoj, zhromadnje ze šulerjemi žórła přeslědźić a wobsahi wuchodźowanja po Warnoćicach zestajeć. Jadro projekta budźe awdijowe wuchodźowanje po Warnoćicach, kotryž młodostni w serbskej a čěskej rěči nahrawaja. Zazběh projektoweho dźěła twori dwudnjowska dźěłarnička, kotraž so dźensa we Warnoćicach zakónči.

Hižo loni w meji su wědomostnicy Serbskeho instituta we Łužiskim seminarje w Praze wo tak mjenowanej serbskej generaciji we Warnoćicach přednošowali. Fachowa ekskursija sobudźěłaćerjow Serbskeho instituta wjedźeše w lěću 2022 do Warnoćic – po měsće wjedźeštaj Piňosová a Lorenc. Zjawny přednošk w Budyšinje z prezentaciju wuslědkow planuje so za přichodne lěto.