Budyšin - 11.10.2021

Wotewrjeny list k wobzamknjenju hłowneho wuběrka Budyskeje měšćanskeje rady z dnja 6. oktobra 2021 k zasopostajenje pomnika za Otto von Bismarcka

Serbski institut reaguje z wotewrjenym listom na wobzamknjenje hłowneho wuběrka Budyskeje měšćanskeje rady ze 6. oktobra 2021, kotryž potrjechi zasopostajenje pomnika za Otto von Bismarcka na Čornoboze. W Budyskim wudaću Sakskeje nowiny z dnja 8. oktobra 2021 rozprawja redaktorka Theresa Hellwig na stronje 15 wo wobzamknjenju a posedźenju hłowneho wuběrka měšćanskeje rady z dnja 6. oktobra.

narěčenski kontakt: dr. Friedrich Pollack, wotrjadnik kulturne wědomosće