Budyšin - 19.07.2023

Bratrowska zhromadnosć jako uniwersalny žiwjenski model – serbske temy na konferency wo Ochranowskej bratrowskej jednoće we 18. a 19. lětstotku

Serbske temy budu na interdisciplinarnym zjězdźe “Bratrowska zhromadnosć jako uniwersalny žiwjenski model? Ochranowska bratrowska jednota we 18. a 19. lětstotku mjez uniformitu a pluralitu”, dnja 27./28. julija w Hamburgu, zastupjene.

Historikarka dr. Lubina Malinkowa přednošuje k temje “Narodne wašnje a bratrowska zhromadnosć. Wobkedźbowanja k Ochranowskej a narodnej twórbje identity z perspektiwy serbskeje diaspory”. Při tym diskutuje mjez druhim wužadanja wšelakorych přisłušnosćow. Tež Kerstin Roth a Marleen Schindler wot Techniskeje uniwersity w Drježdźanach zaběratej so w swojim přednošku “Spěwy jako mostar – ke konstrukciji identity z podpěru Ochranowskich spěwow w diasporowym dźěle” ze skutkowanjom Ochranowa w serbskej Łužicy. Dale přepytujetej rěčne fenomeny w spěwach bratrowskeje jednoty.

Zarjadowar konferency, kotraž wotměje so 27./28. julija, je Institut za historisku hudźbnu wědomosć Hamburgskeje uniwersity. Wobdźělnikow wočakuje šěroki temowy spektrum wokoło identitnych konstrukcijow w Ochranowskim konteksće. Wosebitej wjerškaj budźetej přednoškaj wot Wolfganga Breula (Mainz) a Petera Vogta (Ochranow). Zjězd chce nowe impulsy za slědźenje wo Ochranowje sadźić a interdisciplinarne kooperacije spěchować.