Budyšin - 22.01.2021

Přez 9.300 nowych słowow a polěpšena prawopisna kontrola we woblubowanym digitalnym słowniku

Rozšěrjena a polěpšena hornjoserbska prawopisna kontrola za kompjuter poskića so wotnětka na stronje www.soblex.de , kotrejež rěčespytne wobdźěłanje ma Serbski institut na starosći. Zapřijeli su so dotal tam njeregistrowane słowa z Němsko-hornjoserbskeho słownika z lětow 1989/1991 – je to přez 9.300 přidatnych serbskich słowow z wjac hač 332.000 přisłušnymi słownymi formami. Za kóžde z tutych słowow hodźi so, kaž je to na soblexu zwučene, tež tabulka fleksiskich formow wotwołać. Integrowane nowe słowa z němsko-hornjoserbskeho słownika su spóznajomne přez link na žórło DOW 1989/91 (na př. hdyž pytaš hłowułamanje ). Je to dalši wuslědk dźěła na projekće, spěchowanym wot Załožby za serbski lud we wobłuku programa “Serbšćina w nowych medijach” (wjace k projektej, hlej www.serbski-institut.de).
Zdobom je so zrealizował přichodny krok mjezsobneho zwjazanja resursow soblexa z tymi na rěčnym portalu Serbskeho instituta www.hornjoserbsce.de – z integraciju němskich hesłow do datoweje bazy soblexa zmóžnja so tam nětko tež direktny přistup k online-wersiji němsko-hornjoserbskeho słownika (DOW 1989/1991), kotraž je so hakle před krótkim na hornjoserbsce.de wozjewiła. Tež nowe serbske słowa z tutoho žórła su zwjazane z wotpowědnymi zapiskami pod www.hornjoserbsce.de/dow .

Fachowy kontakt: dr. Sonja Wölkowa, sonja.woelkowa@serbski-institut.de