Chóśebuz - 14.12.2023

Krotkorozpšawa wó workshopje Leibnizowego slěźeńskego zwězka “Gódnota zachadnosći”

Wót kóńca oktobra 2023 jo Serbski institut oficielny kooperaciski partnaŕ Leibnizowego slěźeńskego zwězka “Gódnota zachadnosći”. Wósebnje we wobłuku “walorizacija a komodifikacija” źěłatej instituta něnto gromaźe. Prědna intensiwna wuměna jo se zmóžniła pśez njezjawny, wědomnostny workshop “Nuclear Heritage in East-Central Europe” pśi Centrumje za casohistoriske slěźenje w Pódstupimje.

Kaž brunicowe jamy we Łužycy, tak zawóstajijo industrielne wužywanje atomoweje energije derbstwo, z kótarymž mamy w pśibytnosći na pśichod glědajucy wobchadaś. W diskusiji kołowokoło pśikładow z cełeje pódzajtšneje Europy su se wudali zapśimujuce pśirownowańske wokognuśa, kótarež daju se za pśeslěźowanje slědow dobywanja brunice w konteksće mjeńšynow adaptěrowaś. Ako jama, tak zawóstajijo teke wužywanje atomoweje energije za pśichadajuce generacije “nimjerne kosty”, kótarež njejsu pó rekultiwěrowanju krajiny pśecej ned wiźeś. Funděrowana, historiska wěda a wuwijanje wótpowědujucych wujadnańskich strategijow pak su na kuždy pad trjebne, aby z toś tymi kostami wobchadali, jo wuzwignuła Jenny Hagemann ze Serbskego Instituta w swójich zespominajucych kóńcnych słowach.

Kroktorozpšawa wót Jenny Hagemann, wědomnostna sobuźěłašerka na wótźelenju za regionalne wuwiśe a mjeńšynowy šćit, kótaraž se pśez Załožbu za serbski lud ze srědkow Zwězkowego ministaŕstwa nutśikownego a za domownju na zakłaźe wobzamknjenja Nimskego zwězkowego sejma spěchujo.