Budyšin - 20.10.2023

Konferenca “(Sebje)předstajenje. Kultura a pomjatk mjeńšin we wustajeńcach”

Budyšin, Sønderborg, Choćebuz, Opole – w tutych a mnohich dalšich europskich městach eksistuja archiwy, kulturne zarjadnišća abo muzeje, kotrež su narodnym a etniskim mjeńšinam wěnowane. Hišće hač do jutřišeho (19.–21. oktobra) rozestajeja so wědomostnicy a muzejownicy w Opolu z tym, kak Łemkojo, Serbja, Frizojo abo Karpatscy Němcy swoje stawizny kaž tež swoje kulturne a rěčne herbstwo we wustajeńcach prezentuja.

Je to zhromadna konferenca slědźenskeho centruma němskeje mjeńšiny w Pólskej, Zjawneje biblioteki wójwodstwowa w Opolu / Dokumentaciskeho a wustajenskeho centruma Němcow w Pólskej, Serbskeho instituta a Serbskeho muzeja. Mjezynarodne schadźowanje steji pod hesłom “(Sebje)předstajenje. Kultura a pomjatk mjeńšin we wustajeńcach” (= (Selbst)darstellungen. Kultur und Gedächtnis von Minderheiten in Ausstellungsprojekten resp. (Auto)prezentacje. Kultura i pamięć mniejszości w projektach wystawienniczych).

Konferenca wobsteji z třoch tematiskich ćežišćow: Wčera (19.10.) bližachu so přednoški a podijowa diskusija temje “(Sebje)předstajenje a (sebje)reflektowanje”, moderěrowane wot prof. dr. habil. Jarosława Syrnyka a Steffena Krestina (nawodu Serbskeho muzeja w Choćebuzu). Dr. Robert Lorenc (Serbski institut) reflektowaše wustajeńcu “Was heißt hier Minderheit?” a Christina Boguszowa (Serbski muzej Budyšin) přednošowaše wo Serbskim muzeju w Budyšinje jako móst mjez kulturami a generacijemi (podtitul: Refleksije k wusměrjenju muzeja na přikładźe wuzwolenych wustajenskich a kooperaciskich projektow). Dźensa (20.10.) zaběraja so wobdźělnicy z identitu a jeje škitom, moderaciju ma dr. habil. Adriana Dawid (Opolska uniwersita). Mjez druhim přednošuje Steffen Krestin wo Serbskim muzeju w Choćebuzu. Jutře (21.10.) wěnuje so konferenca temje “Stawizny, přitomnosć a přichod”, moderaciju přewozmje dr. Robert Lorenc.

Konferenca chce wědomostnu a zjawnu diskusiju wo mjeńšinach pohłubšić a měri so na fachowcow runje tak kaž na wšěch zajimowanych.

Projekt spěchuje so ze srědkow Němsko-pólskeje wědomostneje załožby. Projekt so wot Instituta za wukrajne poćahi (ifa) z etata Wonkowneho zarjada Zwjazkoweje republiki Němskeje přez zwjazk němskich socialno-kulturnych towaršnosćow w Pólskej sobu financuje. Patronat nad schadźowanjom přewzaja: wulkopósłanstwo Zwjazkoweje republiki Němskeje we Waršawje, maršal wojewódstwa Opola Andrzej Buła, Federalistiska unija europskich narodnosćow (FUEN) kaž tež Dźěłowe zjednoćenstwo němskich mjeńšin (AGDM).

(Jedna so wo wobdźěłanu zdźělenku slědźenskeho centruma němskeje mjeńšiny w Pólskej k zazběhej konferency wot 18.10.2023.)