Bautzen/Budyšin - 16.09.2020

Statny minister za wědomosć Gemkow so w Serbskim instituće informował

Ze swojim prěnim wopytom jako minister za wědomosć chcyše sej Sebastian Gemkow přehlad stworić wo mnohostronskich dźěłowych wobłukach Serbskeho instituta (SI) ze Serbskej centralnej biblioteku a Serbskim kulturnym archiwom. Na dźensnišim zeńdźenju rěčeše so na přikład wo digitalizaciji serbskeho kulturneho herbstwa, wo naprawach k dokumentaciji a spěchowanju serbšćiny kaž tež wo angažemenće instituta w procesu strukturnych změnow. Nimo toho prezentowaše SI aktualny dźěłowy staw wuwića serbskeje předčitanskeje funkcije za internetne strony. Tutón projekt so wot Swobodneho kraja Sakskeje wot lěta 2019 ze srědkow za inkluziju financuje (přidźělenje 2019/20 něhdźe 240.000 eurow).
“Nastupajo digitalizaciju widźu Serbski institut we wodźacej róli a jako kompetencny centrum za Serbow”, praji direktor instituta Dr. Hauke Bartels po prezentaciji wšelakich digitalnych resursow, kotrež su so w instituće wuwili. Přikłady su delnjoserbski rěčny portal dolnoserbski.de a serbowědny portal SORABICON.

Statny minister za wědomosć Sebastian Gemkow: “Serbski institut hraje wažnu rólu w cyłku serbskich institucijow a w regionalnym wědomostnym swěće. Tohodla chcemy institut dale posylnjeć. Sym zahorjeny, kak so w tutym zarjadnišću poradźi zakładne slědźenje z orientaciju na praksu zwjazać.”

Serbski institut w Budyšinje (z wotnožku w Choćebuzu) slědźi aktualnje w něhdźe 70 projektach na polu rěče, stawiznow a kultury Serbow w Hornjej a Delnjej Łužicy. Interdisciplinarne slědźenja instituta su na aktualne połoženje, wosebitosće a na přirunowanje małych rěčow a kulturow w Europje wusměrjene (mjez druhim strukturne změny a transformaciske procesy) kaž tež na specifiku a přirunanje małych rěčow a kulturow w Europje. Serbska centralna biblioteka hromadźi wšu literaturu w serbskej rěči, wo Serbach a wo Hornjej a Delnjej Łužicy. Wona je zdobom wědomostna fachowa knihownja Serbskeho instituta a wobsedźi nahladny wobstatk slawistiskich a słowjanskich knihow a časopisow (přez 110.000 medijowych jednotkow). Serbski kulturny archiw je jenički zjawny archiw za serbske a sorabistiske dokumenty a zběrki. Digitalna prezentacija wuzwolenych wobrazowych zběrkow je w kooperaciji z Deutsche Fotothek Dresden nastała.