Budyšyn - 01.09.2022

Serbski institut wutwarjujo swóju internacionalnu seś dalej

Wót kóńca maja jo Serbski institut nowy cłonk w europskej Seśi k spěchowanju rěcneje wjelerakosći (Network to Promote Linguistic Diversity, NPLD). Engagement instituta we tej seśi jo wažny, mjazy drugim dla tog, aby nowe partnarje w pódwjacornej Europje dobyli a mógli pśirownujuce studije k dalšnym mjeńšynowym rěcam Europy pśewjasć (na pśikład na pólu rewitalizacije rěcy).

Pśirownujuce slěźenje na pólu mjeńšynow jo teke śěžyšćo nowego załožonego wótźělenja za regionalne wuwiśe a woplěwanje mjeńšynow. We tom konteksće pśewóźujo Serbski institut zgromadne źěło mjazy sakskim leader-regionom Górnołužyska góla a gaty (OHTL) a pódpołnocnošwedojskim LEADER-regionom Tornedalen. W awgusće stej kulturny wědomnostnik Fabian Jacobs a projektowy manager Felix Ričel se wobźěliłej na drogowanju OHTL-delegacije do Tornedalena. Wótglědanje teje kooperacije jo, na temowych pólach zgromadnego žywjenja nacionalnych mjeńšynow, stwórjenja gódnosći w regionje, we turizmje do natury a we kubłanju a wuchowanju kulturnego derbstwa wuměnu wěźenja za myslu LEADER-programa iniciěrowaś. Cil togo projekta jo, pśez transfer praktiskego wěźenja a internacionalne zmakanja mjazy nacionalnymi mjeńšynami wobeju LEADER-regionowu – Finami, Samami (pśipóznatymi ako indigena mjeńšyna) w Tornedalenje a Serbami w OHTL-regionje – nowe ideje za LEADER-projekty generěrowaś. Kooperacija jo se pśigótowała wót towaristwa OHTL e. V. we zgromadnem źěle z Domowinu a Serbskim institutom. Serbski institut móžo na ten part mjazy drugim nowo wótwórjony centrum za rěc meänkeli (to jo rěc wobydlarjow doła Tornedalen) we Övertorneå pódpěraś.