Budyšin - 09.09.2021

Wědomostna ewaluacija Serbskeho instituta

Wot wčerawšeho je w Serbskim instituće w Choćebuzu a Budyšinje ewaluaciska komisija na wopyće, štož traje hišće hač do pjatka. Wědomostnu ewaluacisku komisiju nawjeduje prof. dr. Roland Marti, slawist z uniwersity w Saarbrückenje. Nimo wědomostneje přirady Serbskeho instituta přisłušeja komisiji – cyłkownje je jich 13 čłonow – dalše slědźerki a dalši slědźerjo z tu- a wukraja: dr. phil. Markus Giger (Karlowa uniwersita Praha), prof. Vivien Petras PhD (HU Berlin), prof. dr. Bernhard Tschofen (uniwersita w Zürichu), prof. dr. Anke Hilbrenner (uniwersita Georga Augusta w Göttingenje). Komisija hódnoći dźěło instituta w rěčespytnym wotrjedźe, we wotrjedźe za kulturne wědomosće a w Serbskej centralnej bibliotece a Serbskim kulturnym archiwje w dobje mjez 2017 a 2020. Srjedu (8.9.) schadźowachu so čłonojo komisije w Choćebuzu. Štwórtk a pjatk pokročuja wobchodźenje w Budyšinje. Plenum, na kotrymž so nimale 60 sobudźěłaćerkow a sobudźěłaćerjow instituta wobdźěli, wotmě so na žurli Serbskeho domu. Ewaluaciska komisija njehlada jenož na minjenu dobu, tež za cilemi instituta za přichod so praša. “Hdźe budźe Serbski institut stać, hdyž so wšitke planowane předewzaća přesadźa, hladajo na nowy wotrjad a nowotwar?”, praša so předsyda komisije prof. Marti.
Po wopyće napisa komisija swoju rozprawu hač do kónca lěta. Zhromadnje ze stejnišćom instituta dóstanje je kuratorij. Spočatk lěta 2022 ma ewaluacija wotzamknjena być a hłowne wuslědki so zjawnosći zdźěla.