Choćebuz - 05.03.2021

Rozšyrjona wersija dolnoserbskeje pšawopisneje kontrole

Aktualna wersija dolnoserbskeje pšawopisneje kontrole jo se wobogaśiła wó słowa, ako su se wobźěłali w ramiku monitoringa serbskego pismojstwa 2019 a wó fachowu terminologiju na zakłaźe pśiruckow ABC resp. RCW (za pśedmjaty: computer a internet 2004, etika-nabóžnina 2014, kreslenje 2009, muzika 2006, wěcna wěda 2011, sport 2003, stawizny 2010). Jadna se wó něźi 3.200 leksemow z něźi 77.400 pśisłušnymi słownymi formami. Z tym jo tam zapisanych cełkownje wušej 90 tysac słowow z nagromadu wušej 3,7 milionami słownych formow. W pśichoźe ma se wopśimjeśe modula rozšyrjaś.

Wuwiśe wersije jo se spěchowało wót Załožby za serbski lud, kótaraž dostawa lětnje pódpěru z dankowych srědkow na zakłaźe góspodarskich planow, wobzamknjonych wót wótpósłańcow Zwězkowego sejma, Krajnego sejma Bramborskeje a Sakskego krajnego sejma.