Budyšin - 07.12.2023

To běše Institutny dźeń 2023 – we słowach a wobrazach

29. nowembra wotmě so lětuši Institutny dźeń Serbskeho instituta w Budyskim Serbskim domje. W połnje wobsadźenej žurli slědowaše něhdźe 70 zajimcow štyrjom přednoškam. Prěni raz powita zastupjer SMWK, Jörg Logé, kotryž je zdobom předsyda kuratorija Serbskeho instituta, hosći. Dalši nowum běše prezentacija wulkoformatowych wědomostnych posterow, w kotrychž předstajichu so wosebje projekty ze srědkow třećich, na př. wuwiće předčitanskeje funkcije a rěčne spóznawanje, projekt “Digitalny portal serbskich a Łužiskich rěčnych a kulturnych krajinow”, wotrjad za regionalne wuwiće a škit mjeńšin kaž tež koncepcija registra za serbske kulturne herbstwo. Beno Bělk wjedźeše lětsa přez popołdniše zarjadowanje, kotrež ja dale přistupne jako livestream na youtube-kanalu Serbskeho instituta a je so dotal hižo 165 razow wotwołało. Na městnje je so simultanje do němčiny tołmačiło.

Direktor prof. dr. Hauke Bartels poda přehlad do dźěła slědźenišća a předstaji kompaktnje publikaciske kanaly instituta runje tak kaž praktiske online přiručki, na přikład rěčnej portalaj hornjoserbsce.de a dolnoserbski.de, portal wědy SORABICON, wědomostny blog Lausitz – Łužica – Łužyca. Sćěhowachu přednoški wo skutkowanju publicista a mjeńšinoweho politikarja Jana Skale (1889-1945; referent dr. Edmund Pjech),wo potrjebje dołhodobneho rěčneho planowanja (hladajo na formulowany cil Domowiny wot 100.000 serbsce rěčacych w lěće 2100; referent: dr. Lutz Laschewski), wo wužadanjach a namakankach při zawěsćenju awdiowizuelneho kulturneho herbstwa (Měrćin Brycka, Wito Bejmak) kaž tež wo wuslědkach a postupowanju při ewaluaciji koncepta “2plus” a wliw wobchadneje rěče na komunikatiwnu kompetencu šulerjow 9. lětnikow (dr. Jana Šołćina, dr. Leńka Šołćic, Jan Bogusz, Manuela Smolina (Rěčny centrum WITAJ).

Serbski institut je zwonkauniwersitne slědźenišćo w Budyšinje z wotnožku w Choćebuzu. Wědomostnicy instituta slědźa interdisciplinarnje na polu rěče, stawiznow a kultury Serbow w Hornjej a Delnjej Łužicy. Institut so tež přirunowacym slědźenjam małych rěčow a kulturow w Europje wěnuje. K Serbskemu institutej słušatej Serbska centralna biblioteka a Serbski kulturny archiw jako jeničkej zjawnej fachowej zběrce za serbske a sorabistiske bibliotekowe a archiwne materialije.

Serbski institut spěchuje so institucionelne wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot Zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.


Impresije Institutneho dnja 2023 - Za wšě wobrazy płaći © Serbski institut / Rafael Ledźbor (2023)