Bautzen/Budyšin - 22.09.2020

Kak móža so regionalne a mjeńšinowe rěče dale organizować? Rěčni eksperća so schadźuja w Budyšinje

22. septembra schadźowachu so rěčni eksperća regionalnych a mjeńšinowych rěčow Němskeje, zjednoćene w krajnym komiteju EBLUL Němska (něhdy Europski běrow za mjenje rozšěrjene rěče – European Bureau for Lesser-Used Languages EBLUL), w Budyšinje na swoju lětnu zhromadźiznu. W srjedźišću steja rozprawy wo aktualnej situaciji mjeńšin a swojich rěčow kaž tež diskusija wo nowych projektach. Hornjoserbšćinu zastupuje dr. Jana Šołćina, rěčespytnica w Serbskim instituće, a delnjoserbšćinu zastupuje dr. Hauke Bartels, direktor Serbskeho instituta. Wječor předstaja so – koronapandemije dla wobmjezowanej – zjawnosći w Serbskim domje slědowace regionalne a mjeńšinowe rěče: danšćina, saterofrizišćina, sewjerofrizišćina, delnjoněmčina, plautdietsch a romašćina. Jedyn narok dźensnišeho zeńdźenja je, zo Budyski publikum wo tutych rěčach zhoni a je słyši.

EBLUL Němska dźěła wot lěta 2012 pod třěchu FUEN (Federalistiska unija europskich narodnych skupin). EBLUL Němska zasadźuje so za regionalne a mjeńšinowe rěče w Němskej. To potrjechi nimo h.mj. rěčow hišće hornjo- a delnjoserbšćinu.