Budyšin - 31.03.2022

Dalše rozšěrjenje digitalneho słownika soblex a hornjoserbskeje prawopisneje kontrole

Rěčespytnicy Serbskeho instituta su w zańdźenym lěće dale intensiwnje na rozšěrjenju słowneho wobstatka hornjoserbskeje prawopisneje kontrole a digitalneho słownika soblex dźěłali. Nowa wersija awtomatiskeje prawopisneje kontrole je přistupna na stronje soblex.de, kotrejež rěčespytne wobdźěłanje ma Serbski institut na starosći. Nowe słowa pochadźeja z dweju žórłow – sprěnja jedna so wo nimale 7400 dodatnych słowow (ca. 295 000 słownych formow) z Němsko-hornjoserbskeho słownika (DOW 1989/1991), kotrež su so wobdźěłali w projekće, spěchowanym wot Załožby za serbski lud we wobłuku programa „Serbšćina w nowych medijach“ (wjace k projektej, hlej Wutwar normatiwneje datoweje bazy za hornjoserbsku prawopisnu kontrolu (faza III). Tež tute słowa su dóstali mjezsobne zwjazanje z onlinewersiju DOW 1989/91 na stronje hornjoserbsce.de. Z tym je leksika aktualnych hornjoserbskich słownikow w datowej bazy soblexa zapřijata.

Dalše nowe słowa pochadźeja z projekta stajneho monitoringa serbskeho pismowstwa – z přepytowanych hornjoserbskich publikacijow lětnika 2019 je so wufiltrowało wjac hač 4200 dotal njeregistrowanych słowow, kaž na př. aronija, Satkular abo fararić. Wone su so tak wobdźěłali, zo znaje a wobkedźbuje prawopisna kontrola tež jich gramatiske formy (ca. 92 000 słownych formow) – tu je planowane dalše słownikarske wobdźěłanje, kotrež poskića mjez druhim tež móžne němske wotpowědniki.