Wutwar normatiwneje bazy za hornjoserbski prawopisnu kontrolu (faza II)

Wot lěta 2009 nadźěłachu informatikarjo nimopołowansce a prěnjotnje na swójsku iniciatiwu hornjoserbski prawopisny modul za Microsoft Office a Open/LibreOffice. Zakład tworještej Hornjoserbsko-němski słownik Pawoła Völkela kaž tež nowowuwity morfologiski generator. Wot 2015 dźěłaja rěčespytnicy Serbskeho instituta na dalewuwiću datoweho wobstatka, najprjedy 2015/2016 přez rewiziju a korekturu morfologiskeho generatora, potom přez rozšěrjenje leksikaliskeje datoweje bazy přez zapřijeće dalšich leksikografiskich žórłow – naposledk zintegrowa so 2019/20 přidatna leksika z Němsko hornjoserbskeho słownika 1989/91 (wozjewjene na soblex.de 18.01.2021). Z tutoho w instituće nadźěłaneho słownika móžeše so dotal ca. 9300 přidatnych słowow z wjac hač 330 000 słownymi formami zapřijeć. Zwostanje hišće něhdźe 8 000 bis 10 000 přidatnych słowow.
Hakle ze zapřijećom cyłeho słowneho wobstatka z tutoho žórła móže so hornjoserbska prawopisna kontrola zepěrać na dospołny w aktualnych słownikach zapisany słowoskład. To njeje jenož za rozšěrjenje datoweje bazy prawopisneje kontrole wažne, ale tež jako zakład přirunanja za 2019 zahajeny stajny monitoring pismowstwa , z kotrehož wurostu potom dalše leksikaliske wudospołnjenja za prawopisnu kontrolu a tohorunja za leksikografiske zaměry.

Nawod projekta: dr. habil. Sonja Wölkowa (hač do 03/2022)
Na projekće wobdźěleni: Božena Braumann