Budyšin - 20.07.2023

Serbska předčitanska funkcija předstaji so na mjezynarodnym kongresu w Praze

bg_header-in
Veranstaltungsbanner

Na kongresu International Congress of Phonetic Sciences ICPhS 2023 wot 7. do 11. awgusta w Praze předstaji dr. Astrid Schmiedelowa, fonetikarka na Serbskim instituće, rěčnotechnologiske aspekty wuwiwanja hornjo- a delnjoserbskeje předčitanskeje funkcije.

Jako mjeńšinowej rěči njejstej delnjo- a hornjoserbšćina w přirunanju z wjetšimi rěčemi fonetisce a fonologisce derje dokumentowanej; dotal eksistuje jenož mało digitalnych resursow. Tohodla so při technologijach kaž tekst-to-speech (TTS )-syntezy zwjetša njewobkedźbujetej. W posterowym přinošku wopisujetaj dr. Astrid Schmiedel a ko-awtor Ingmar Steiner, Ph.D., wot Fraunhoferskeho instituta za inteligentne analyzowe a informaciske systemy IAIS (Sankt Augustin) nałožowany wědomostny přistup, metody a resursy k zestajenju dweju TTS-syntezoweju systemow za serbskej rěči pod wužiwanjom open-source-platformy MaryTTS. Wšitke daty a resursy unit-selection-syntezowych hłosow wozjewja so pod open-source-licencu a so swobodnje spřistupnja.

  • titl prezentacije: Wuwiće předčitanskeje funkcije (rěčneje syntezy) za delnjo- a hornjoserbšćinu pod wužiwanjom MaryTTS (originalny titl: Development of speech syntheses for lower sorbian and upper sorbian using marytts)
  • hdy? štwórtk, 10. awgusta (13:10-14:30 hodź.)
  • ramik? Posterowa prezentacija w sekciji k fonetice snadnje dokumentowanych a wohroženych rěčow

International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS) wotměwa so kóžde štwórte lěto. Wón so wuhotuje pod patronatstwom International Phonetic Association (IPA) a poskićuje interdisciplinarny forum za prezentaciju zakładneho a nałožowaneho slědźenja w fonetiskich wědomosćach. Hłowne temy kongresa su rěčna produkcija, rěčne zaznawanje, rěčna prozodija, zwukowa změna, fonologija, sociofonetika, rěčna typologija, přiswojenje prěnjeje a druheje rěče, forensiska fonetika, stile rěčenja, hłowowa kwalita, kliniska fonetika a rěčna technologija. Na zašłych pjeć kongresach w Melbournje (Awstralska), Glasgowje (UK), Hongkongu, Saarbrückenje a Barcelonje wobdźěli so mjez 800 a 1000 slědźerjow z cyłeho swěta. Tež w tutym lěće dósta wuběranski komitej wjace hač 1000 temowych namjetow. Přinošk Astrid Schmiedeloweje a Ingmara Steinera měješe dweju posudźowarjow a wuzwoli so za prezentaciju.

K wuwiwanju serbskeje předčitanskeje funkcije hlej tež zdźělenka k prezentaciji prěnjeje wersije (23. januara 2023).

Předstajeny projekt financuje so jako naprawa k spěchowanju inkluzije z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskeho plana, wobzamknjeneho wot Sakskeho krajneho sejma.