Budyšin - 18.12.2020

Nowostka na rěčnym portalu hornjoserbsce.de – Němsko-hornjoserbski słownik

Hornjoserbski rěčny portal Serbskeho instituta je w decembrje přirost dóstał: Nimo rěčnych kućikow, kotrež su so tež lětsa zaso wo přinoški zańdźeneho lěta rozšěrili, je tam nowy poskitk – NHS-digitalnje . Je to online přistupna wersija dwuzwjazkoweho Němsko-hornjoserbskeho słownika Helmuta Jenča, Frida Michałka a Ireny Šěrakoweje, znateho tež jako “institutny słownik”, dokelž nasta w mnoholětnym dźěle w Instituće za serbski ludospyt, předchadniku našeho instituta.
Słownik wobsahuje nimale 36.500 artiklow, w kotrychž podawaja so serbske wotpowědniki za wjace hač 66.000 němskich słowow. Wón je optiměrowany za pytanje w němsko-hornjoserbskim směrje a wotbłyšćuje hornjoserbski spisowny słowoskład druheje połojcy 20. lětstotka – dotal pak njebě wón w spušćomnej formje online přistupny. Nětko wozjewjena digitalna online-wersija reprezentuje mjezystaw modelowanja struktury mjenowaneho słownika, dalše rozšěrjenje je planowane 2021. Digitalny Němsko-hornjoserbski słownik ma so wusko splesć z resursami na stronje soblex.de , kotrejež rěčespytne wobdźěłanje maja rěčespytnicy Serbskeho instituta na starosći. Hižo nětko móža so k serbskim słowam w NHS-online, kotrež su w datowej bance strony soblex, z elektroniskim wotkazom (linkom) wotwołać zapiski z tuteje strony a z tym tež informacije k jich fleksiji. Spočatk 2021, hdyž wozjewi so nowa, wo přidatne słowa z retrodigitalizowaneho Němsko-hornjoserbskeho słownika rozšěrjena wersija resursow na stronje soblex.de, je zdobom planowany nawopačny přistup k němskim hesłam tutoho słownika ze strony soblex.


wulkosć: 0.43 MB