Drježdźany - 17.10.2023

Zazběh do rjadu zjawnych čitanjow “Die unheile Welt. Zerstörung und Erneuerung im Märchen” w Drježdźanach

W zymskim semestrje 2023/24 přeprošujetej Serbski institut Budyšin zhromadnje z Techniskej uniwersitu Drježdźany (TUD) na rjad čitanjow “Die unheile Welt. Zerstörung und Erneuerung im Märchen” (Njewuhojeny swět. Zničenje a wobnowjenje w bajce), kóždu srjedu wot 18. oktobra 2023 hač do 31. januara 2024, přeco wot 16.40-18.10 hodź., Wienska dróha 48 / rumnosć 0.04. Čitanje móže so tež w livestreamje (via zoom) sćěhować.

Bajki su stawiznički zboža, kotrež maja swoje wuchadźišćo w njezbožu. Dźěsću wumrěje mać, bratřa so do ptačkow přeměnja a kralowske dźowki so wot zmija rubja. Bajki powědaja přikładnje wo mylenju wobstejaceho porjada a wo přewinjenju tuteje krizy. W popularnym powědanju zawinujetej so zničenje a wobnowjenje mjez sobu: Ze zbytkow morjenych rostu pomocliwe rostliny, rozkuskowane wopory wotuća z pomocu magiskich objektow k nowemu žiwjenju, ludźo w zwěrjećej postawje so přez namóc wumóža. Mnohe motiwy wosudnych powědančkow wotbłyšćuja nazhonjenja ludźi z přirodu, kotraž so prawidłownje sama wobnowi, ale tež jich přeće za wustrowjenjom, womłodźenjom a přewinjenjom smjerće.

Fachowcy z Němskeje, Awstriskeje a Šwicarskeje wěnuja so antropologiskemu wuznamej swěta, kotryž so w bajce a druhich formach popularneho powědanja jako NJEWUHOJENY inscenuje. Referenća přepytuja teksty po dialektice zničenja a wobnowjenja a skića wułoženja a perspektiwy slědźenjow wo bajkach a powěsćach.

Wo figuraciji njezboža na přikładźe serbskich bajkowych a powěsćowych postawow přednošuje dr. Susanne Hozyna, kulturna wědomostnica w Serbskim instituće a předsydka kuratorija bajkoweje załožby Walter Kahn, kotraž rjad čitanjow financielnje podpěruje. Wědomostnica skića tež zawod do tematiki.

“Bajkowe slědźenje – w dalokim zmysle – je disciplina, w kotrejž so zetkawaja kulturna antropologija, wuměłstwowe, literarne a medijowe wědomosće, europska etnologija, wědomosće psychoterapije a dalše. Na rjad čitanjow je kóždy zajim wutrobnje přeprošeny. Wosebje nadźijamy so, studentow wučerstwa za němčinu, serbšćinu, jendźelšćinu abo francošćinu docpěć, ale tež powědarki a powědarjow abo psychoterapeutow, kotřiž intensiwnje z bajkami dźěłaja. Wosebje wjeselu so na wopyt powědarki Angeliki Schreurs w našim rjedźe kónc nowembra”, tak dr. Susanne Hozyna.

Druhi přednošk z rjadow Serbskeho instituta dźerži dr. Jenny Hagemannowa. Wona rěči 15. nowembra na temu “Žračk, zničer, zachowar, super-rjek. Wo změnje popularnych dracula-powědančkow na přikładźe Garyja Shoreoweho filma ‘Dracula Untold’ (2014)”. Drježdźanska techniska uniwersita je z dwěmaj přednoškomaj zastupjena: prof. dr. Holger Kuße porěči 1. nowembra wo Karla Mayjowym bajkowym orienće a dr. Annette Teufel porěči 10. januara 2024 wo topografijach nje-zboža w modernych mytach Paula Adlera.

Wotkaz k livestreamej: https://tu-dresden.zoom-x.de/j/67843327179?pwd=YmM2Tnk4YWhqMy9IelRudk1pMEYrdz09 (ID meetinga: 678 4332 7179, hesło: M@rchen23).
Pokiw: Hdyž so ze šmóratkom přizjewiće, instalujće sej do toho prošu zoom-aplikaciju a hasńće zwuk za čas přednoška – wutrobny dźak!