Verflechtungsraum Lausitz. Böhmisch-ungarische Exulanten und Lausitzer Sorben

Begegnungen und Beziehungen im 18. Jahrhundert
Lubina Mahling

85 stronow, 9 wobrazow. A5-brošura

ISBN: 978-3-9816961-7-2
Płaćizna: 8,00 €
Lěto wudaća: 2019

Wobsah

Wobsah (w němskej rěči): Styki a poćahi mjez čěskimi eksulantami a Serbami steja w srjedźišću najnowšeje publikacije dr. Lubiny Malinkoweje. Po bitwje při Běłej Horje wopušći wulka ličba ewangelskich wěriwych Čěsku. Někotři z nich namakachu sej we Łužicy nowu domiznu a zintegrowachu so do serbskeje towaršnosće. Cyły rjad na dobro Serbstwa skutkowacych duchownych kaž Michał Raca, Samuel Martini, Zacharias Bierling a nic naposledk Michał Frencl pochadźa z tuteje prěnjeje generacije eksulantow. Wosebity kapitl knihi wěnuje so skutkowanju fararja Georga Petermanna, kiž z Pukaneca w dźensnišej Słowakskej pochadźeše. Wón załoži srjedź 18. lětstotka w Klukšu seminar, zhromadźi čěsku wosadu wokoło sebje, nawabi čěskich duchownych do Łužicy a prócowaše so w Delnej Łužicy wo ćišć serbskich spěwarskich. W dalšim wotrězku přepytuje awtorka styki mjez čěskimi eksulantami a Serbami w Ochranowskej bratrowskej wosadźe. Wosebje mjez Małym Wjelkowom, Niskej a Berlinom-Rixdorfom wobsteješe wuska wuměna, wšako skutkowaše wjetša ličba Serbow w čěskimaj wosadomaj a nawopak. Zakład mjezsobneje wuměny a zhromadneho dźěła tworješe bjezdwěla rěčna bliskosć mjez Čechami a Serbami, zdźěla pak namakaja so w žórłach tež prěnje rozmyslowanja wo kulturnej přisłušnosći a narodnym přirjadowanju.


wulkosć: 1.4 MB