SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
SORBISCHES  INSTITUT - SERBSKI  INSTITUT
4. 12. 2015: Institutny dźeń 2015
Pjatk, dnja 4. decembra 2015, wot 14.00 do 17.00 hodź. w žurli Serbskeho domu w Budyšinje.
12.11.2015: Wuznamjenjenje za wědomostnicu SI
Trudli Malinkowej spožči so lětuše myto Concordia Historical Instituta w Saint Louis w staće Missouri
Ota Wićaz. Personalna bibliografija
Bibliographie der Veröffentlichungen von Otto Lehmann
zestajał: Franc Šěn
„momenty – DOKUMENTY“
Wustajeńca z dokumentariskimi fotami serbskeje Łužicy w 1950tych lětach ze zawostajenstwa Arnošta Černika
Jana Schulz: Bilingualer Spracherwerb im Witaj-Projekt
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT | Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6 | D-02625 Bautzen/Budyšin