Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Digitalizaty w interneće

Na tutym městnje hromadźimy jako serwis za wužiwarjow našeje strony linki na digitalizaty serbskich knihow a rukopisow resp. knihow wo Serbach a Łužicy, kotrež su přez internet we wšelakich bibliotekach přistupne. Prošu wobkedźbujće postajenja jednotliwych poskićerjow wo wužiwanju a citowanju digitalizatow.

2.12.2017 Konferenca „Transformacija Łužicy ̍ po wuhlu ̍ a Serbja“ w Choćebuzu

Nowe wudaće: Spisy Serbskeho instituta 64

Lubina Malinkowa "Um der Wenden Seelenheyl hochverdient ─ Reichsgraf Friedrich Caspar von Gersdorf"

24.10.2017 – Wupisanje dźěłoweho městna: kulturne wědomosće

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin