Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Digitalizaty w interneće

Na tutym městnje hromadźimy jako serwis za wužiwarjow našeje strony linki na digitalizaty serbskich knihow a rukopisow resp. knihow wo Serbach a Łužicy, kotrež su přez internet we wšelakich bibliotekach přistupne. Prošu wobkedźbujće postajenja jednotliwych poskićerjow wo wužiwanju a citowanju digitalizatow.

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin