Suche Leichte Sprache Seite vorlesen Darstellung
 Suche  Leichte Sprache  Seite vorlesen  Darstellung

Andrić, Josip (1894–1967)

* 11. 3. 1894 Bukin w Bačkej
† 4. 12. 1967 Zagreb

Prawiznik, dr. jur., juhosłowjanski spisowaćel a hudźbny prócowar.
Studij ekonomije a prawnistwa w Zagrebje, Innsbrucku a Praze; zarjadnik a redaktor w Zagrebje. A. chodźeše w Praze na čitanja profesora Zdeněka Nejedleho a zezna so 1920 z J. Pátu a ze serbskimi studentami. 1928 załoži z P. Jušićom w Zagrebje Towarstwo přećelow Łužicy, kotrehož sekretar wosta hač do swojeje smjerće. Jako pěstowar serbsko-juhosłowjanskeje wzajomnosće bě wosebje za čas Weimarskeje republiki a do 1938 z dopisowarjom do juhosłowjanskich nowin a časopisow, kaž tež z organizatorom serbskich wječorkow. Na hudźbnych zarjadowanjach přednjesechu husto jeho spěwy na teksty serbskich basnikow.

WOZJ.: „Bjarnat Krawc a Juhosłowjenjo“ – Rozhlad 12 (1962) 6, str. 194–198

ŽÓ./LIT.: Enciklopedija Jugoslavije 1 (Zagreb 1955). str. 108; Muzička Enciklopedija 1 (Zagreb 1958), str. 45; J. Rawp, Dr. J. Andrić – chorwatski přećel serbskeje hudźby – Rozhlad 10 (1960) 4, str. 119–121; M. Nowak-Njechorński, Nekrolog – Rozhlad 18 (1968) 1, str. 36–37

Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, wud. wot: Jan Šołta, Pětr Kunze a Franc Šěn, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984