Suche Leichte Sprache Seite vorlesen Darstellung
 Suche  Leichte Sprache  Seite vorlesen  Darstellung

Dučman, Handrij (1836–1909)

Deutschmann, Andreas

pseudonym: Wólšinski

* 27. 2. 1836 Bozankecy / Basankwitz
† 7. 4. 1909 Drježdźany / Dresden

Farar, spisowaćel a basnik.

1849-50 gymnazij a 1850-51 Katolski wučerski seminar w Budyšinje, 1851-1860 chowanc Serbskeho seminara w Praze, tam 1851-1857 němski Małostronski gymnazij, 1857-60 studij teologije, 1860-61 studij na arcybiskopskim seminarje w Kölnje; 1861-75 kapłan w Radworju, 1875-84 tam farar, potom farar w Čěskej, 1886-1903 farar w Lipsku, 1903 na wuměnk.
D. wozjewi „Přehlad pismowstwa katolskich Serbow“ (Časopis Maćicy Serbskeje 1867), poda w nim bibliografisce titule wšěch knihow a rukopisow, spisanych wot katolskich Serbow; dźěło wuńdźe w Budyšinje 1869 jako wosebita knižka pod napismom „Pismowstwo katolskich Serbow“. 1867 spisa „Repertorium Cleri Lusatici“, złožujo so na zapiski J. J. H. Hauptmanna z lěta 1768 a F. J. Loka z lěta 1816 a zestaja z tym dokładny přehlad serbskeho katolskeho duchownstwa wot zažneho srjedźowěka hač do swojeho časa. Wuznamna je jeho wot K. A. Kocora skomponowana połdramatiska baseń „Wodźan“ (1895). Lěta redigowaše Krajan. Dale napisa něšto dźiwadłowych hrow. Bě wot 1853 čłon Maćicy Serbskeje. D. so wjele zaběraše z katolskeho stejišća z prašenjemi dźěłaćerstwa.

DALŠE WOZJ.: „Žiwjenjo swjatych w prěnich 13 lětstotkach …“ Budyšin 1864-1904; „Złote hrody abo Hans Klepotar na dań njese“, Budyšin 1897 (hra)

ŽÓ./LIT.: Dučman, Repertorium; J. Kral, Nekrolog Časopis Maćicy Serbskeje 63 (1910), str. 76-80

Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, wud. wot: Jan Šołta, Pětr Kunze a Franc Šěn, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984