Suche Leichte Sprache Seite vorlesen Darstellung
 Suche  Leichte Sprache  Seite vorlesen  Darstellung

Fiedler, Korla Awgust (1835–1917)

Fiedler, Karl August

pseudonym: Pětrowič, Serbowski

* 15. 11. 1835 Njezdašecy / Nedaschütz
† 16. 5. 1917 Budyšin / Bautzen

Wučer, pěsnjer a hudźbnik, kulturny prócowar.

1850–57 Krajnostawski wučerski seminar w Budyšinje; 1857–58 wučer w Kamjencu a Jitru, 1858–68 wučer a 1868–1901 wyši wučer na Krajnostawskim wučerskim seminarje w Budyšinje, mj. dr. podawaše serbšćinu, 1901 na wuměnk. F. běše zahorjeny hudźbnik. Spřećeleny z K. A. Kocorom wuhotowaše wot 1860 z nim mnohe serbske spěwarske swjedźenje. Žro spěwarjow tworješe wot njeho załožena spěwna skupina Lumir. Za serbske spěwarstwo zestaja „Towaršny spěwnik za serbski lud“ (Budyšin 1878) a za serbske šule spěwnik „Spěwna radosć“ (Budyšin 1880).
Wozjewješe wot 1861 we Łužičanu pěsnje, wěnowane spěwarce M. Stangec, z kotrejž bě 1869–71 ženjeny. Po jeje smjerći womjelkny jako basnik. Hakle wot 1900 znowa pěsnješe, wosebje basnje nabožinskeho razu. Nimo toho pisaše wjele popularnych nastawkow, powědančka a po němskej předłoze wjeselohru „Kak Pětr lěkari“ (Łužica 1875).
F. běše 1866–73 redaktor Łužičana, wupomhaše J. A. Smolerjej w redakciji Serbskich Nowin a přewza 1901 redaktorstwo časopisa Pomhaj Bóh. Bě wot 1857 čłon Maćicy Serbskeje, wjele lět jeje wuběrkownik, předsyda přirodospytneho wotrjada a 1873–1917 knihownik Maćičneje knihownje, bě tež čłon Maśicy Serbskeje wot jeje załoženja 1880.

DALŠE WOZJ.: „Serbske spěwanske swjedźenje wot lěta 1845 hač do 1851“ – Časopis Maćicy Serbskeje 13 (1860), str. 91-119; „Pućowanje po Delnich Łužicach“ – Łužičan 3 (1862), str. 152-156, 179-184; „Mysle a přirunanja“ – Łužičan 5 (1864) – 7 (1866)

ŽÓ./LIT.: A. Černý, Nekrolog – Časopis Maćicy Serbskeje 70 (1917), str. 58-65; O. Wićaz, Wutrobine nalěćo Mathildy Stangec a Korle A. Fiedlerja, Budyšin 1922

Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, wud. wot: Jan Šołta, Pětr Kunze a Franc Šěn, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984